Yliopiston tiedemuseon kokoelmanhallinta

Avoimen tiedon keskus, tietosuojailmoitus

 Tietosuojailmoitusta joudutaan täydentämään, kun kansallinen yleislaki (tietosuojalaki) on vahvistettu. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste?                             

Jyväskylän yliopiston tiedemuseon kokoelmanhallintajärjestelmässä käsitellään niiden henkilöiden tietoja, jotka ovat lahjoittaneet aineistoa Jyväskylän yliopiston tiedemuseolle. Kokoelmanhallintajärjestelmässä henkilötietoja käytetään museoon tulleiden lahjoitusten alkuperätietojen tallentamiseen.

Henkilötietojen käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi. (tietosuoja-asetus EU 679/2016 6 artikla 1 e).

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

 • asiakkaan henkilö- ja yhteystiedot, sähköpostiosoite
 • syntymäaika, alumnien opiskeluaika

Tiedot saadaan asiakkaalta, Jyväskylän yliopiston opiskelija- ja henkilökuntarekisteristä ja väestörekisterikeskuksesta.

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi? 

Asiakastietojärjestelmä on vain Jyväskylän yliopiston tiedemuseon henkilöstön käytössä. Tiedemuseon henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Henkilö- tai osoitetietoja ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön. 

Henkilötietojen siirto EU/ETA -alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle.

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään pysyvästi arkistointitarkoituksessa.  

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on rekisteröitynä seuraavia oikeuksia:

 • Oikeus saada pääsy tietoihin
 • Oikeus saada virheelliset tiedot oikaistua (muista pitää omat yhteystietosi ajan tasalla)
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa
 • Oikeus vastustaa käsittelyä tietyissä tilanteissa kuten suoramarkkinoinnin osalta
 • Oikeus saada tiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen tietyissä tilanteissa
 • Oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi.
 • Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta, joka aiheuttaa korkean riskin
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 • Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi, voit olla yhteydessä yliopiston tietosuojavastaavaan tai rekisterin yhteyshenkilöön.

 

Miten rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan 

Yliopistolla on yhteiset ohjeet koskien rekisteröityjen oikeuksien toteuttamista, linkki

 Rekisterin suojauksen periaatteet                          

Yliopisto rekisterinpitäjänä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä henkilötietojen vahingoittumiselta tai häviämiseltä.

 Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto toimii rekisterinpitäjänä ja tässä kuvatun asiakastietojärjestelmän henkilötietojen käsittelyn vastuuyksikkönä toimii Avoimen tiedon keskus/tiedemuseo. 

Yhteystiedot: Museotoimintojen päällikkö Pirjo Vuorinen, puh. 040 5506 099 Museoamanuenssi Marja-Liisa Hyvönen, puh. 040 5272 802

Osoite: Seminaarinkatu 15 B, 40100 JYVÄSKYLÄ

 Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaavan yhteystiedot:

tietosuoja(at)jyu.fi, 040 805 3297 

Tämä tietosuojaseloste on julkaistu ja toimitettu rekisteröidylle 25.5.2018 alkaen. Sitä joudutaan täydentämään, kun kansallinen tietosuojalaki on vahvistettu.