Peda.net kouluverkon asiakasrekisteri

Koulutuksen tutkimuslaitos, tietosuojailmoitus

 Mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käytetään ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Henkilötietojasi käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, joita ovat:

 1. Peda.net palvelun tarjoaminen.
 2. Viestinnän ja vuorovaikutuksen mahdollistaminen Peda.net käyttäjien välillä.
 3. Sähköpostitse välitettävien ilmoitusten lähettäminen, mikäli olet ilmoituksia sähköpostiisi tilannut.
 4. Peda.net palvelun vika ja virhetilanteiden selvittäminen ja korjaaminen.
 5. Väärinkäytösten selvittäminen
 6. Käyttöoikeuksien hallinta 

Käsittelyn oikeudellinen peruste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan
a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten
b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

Mitä henkilötietoja käsittelemme? 

Peda.net käsittelee henkilötietoja, jotka saadaan sinulta, rekisteröityessäsi Peda.net palvelun käyttäjäksi ja sen käytön aikana. Henkilötiedoilla tarkoitetaan seuraavia tietoja:

 • Käyttäjätunnus, jonka valitset palveluun rekisteröityessäsi
 • Salasana
 • Peda.net tunniste (yksilöivä tieto), Peda.net tunniste on sarja numeroita ja kirjaimia, jonka avulla sinut voidaan yksilöidä muiden Peda.net käyttäjien joukosta. Peda.net tunniste luodaan automaattisesti, eikä sitä voi muuttaa tai muokata.
 • Sähköpostiosoite
 • Nimi
 • Osoite
 • Syntymäpäivä
 • Puhelinnumero
 • Lisätiedot

Huomaa, että käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä tule antaa muiden käyttöön. Sinun tulee pitää omat yhteystietosi ajan tasalla ja voit päivittää ne palvelussa.

Pakollisia henkilötietoja Peda.net palvelussa ovat ainoastaan käyttäjätunnus ja salasana. Muiden tietojen puuttuminen voi vaikeuttaa Peda.net palvelun käyttöä, mutta ei estä sitä. Sinulta kerättyjen tietojen lisäksi käyttäjätunnukseen liitetään automaattisesti yksilöivä Peda.net -tunniste (merkkijono), jota voidaan käyttää tunnistamiseesi esim. siinä tapauksessa, että rekisteröitymisen yhteydessä valittu käyttäjätunnus halutaan vaihtaa.

Näiden lisäksi voit lisätä omia sisältöjäsi Peda.net palveluun. Määrittelet itse tuottamasi sisällön julkisuuden omassa profiilissasi eli OmaTila-palvelussa.

Omaan profiilin tuotettu sisältö on henkilökohtaista, eikä se näy muille Peda.net palvelun käyttäjille, ellet itse julkaise sisältöä muille Peda.net -palvelun käyttäjille tai julkisen internetin käyttäjille.

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi?

Peda.net OmaTilassa olevia henkilötietojasi pääsevät käsittelemään palvelun ylläpidosta vastaavat henkilöt. Kaikki Peda.net ylläpidosta vastaavat henkilöt ovat Jyväskylän yliopiston Peda.net -kouluverkon henkilökuntaa.

Henkilötietojen käsittelyn ulkoistaminen

Henkilötietojen käsittelyä ei ole ulkoistettu.

Henkilötietojen luovuttaminen

Peda.net ei myy tai vuokraa henkilötietojasi kolmansille osapuolille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmannen osapuolen käyttöön vain sinulta saamamme suostumuksen perusteella. Tällainen tapaus voi olla esim.:

 • Käyttämäsi oppimateriaali vaatii tunnistautumisen ja/tai rekisteröitymisen kolmannen osapuolen palveluun (esim. oppimateriaalin tuottajan palveluun).

Siirretäänkö henkilötietojasi EU/ETA alueen ulkopuolelle ja kuinka tiedonsiirrot on suojattu?

Peda.net ei siirrä henkilötietojasi EU/ETA -alueen ulkopuolelle. Peda.net palvelinlaitteistot sijaitsevat Suomessa Jyväskylän yliopiston konesaleissa.

Kuinka kauan henkilötietojasi käsitellään ja arkistoidaanko tiedot?

Henkilötietojasi käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin sinä haluat käyttää Peda.net palvelua. Jos päätät lopettaa Peda.net palvelun käytön, henkilötietosi poistetaan pyynnöstäsi. Jos käyttäjätunnuksellasi ei kirjauduta Peda.net palveluun 12 kk aikana, saat sähköpostiisi (mikäli olet sähköpostiosoitteen tunnukseesi lisännyt) ilmoituksen tunnuksesi vanhenemisesta. Jos et kirjaudu Peda.net palveluun seuraavan kolmen kuukauden aikana, tunnuksesi piilotetaan muilta Peda.net käyttäjiltä, mutta se on edelleen käyttöönotettavissa. Tunnuksen oltua kolme kuukautta piilotettuna, poistetaan se automaattisesti palvelusta.

Suostumuksen peruminen

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn, milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen on helppoa ja voit peruuttaa suostumuksen ottamalla sähköpostitse yhteyttä info@peda.net. Suostumuksen peruuttamisen jälkeen et voi enää kirjautua Peda.net palveluun, mutta voit edelleen käyttää Peda.net palvelua kirjautumatta. Suostumuksen peruminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tehtyihin käsittelytoimiin.

Evästeiden käyttö Peda.net palvelussa

Eväste eli Cookie on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa päätelaitteelle (esim. puhelimeesi, tablettiisi tai tietokoneellesi). Peda.net palvelussa käytetään ns. toiminnallisia evästeitä, joita käytetään Peda.netiin kirjautuneen käyttäjän tunnistamiseen. Evästeitä on kahta tyyppiä

 • istuntokohtainen eväste(session cookie), joka poistetaan kirjautuessasi ulos Peda.net palvelussa tai sulkiessasi selainohjelman päätelaitteeltasi.
 • pitkäaikainen eväste(persistent cookies), jota säilytetään kaksi viikkoa, mikäli et ole kirjautunut Peda.net palveluun kahden viikon ajanjaksolla. Pysyviä evästeitä ei tallenneta päätelaitteellesi ilman lupaasi.

Voit estää evästeiden käytön Peda.net palvelussa, mutta tällöin voit ainoastaan selailla julkisia Peda.net sivuja.

Millaisia oikeuksia sinulla on rekisteröitynä?

Sinulla on rekisteröitynä seuraavia oikeuksia:

a) Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi ja jos henkilötietojasi käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihisi.

b) Oikeus saada virheelliset tiedot oikaistua

Sinulla on oikeus muokata virheellisiä tai epätarkkoja henkilötietoja Peda.netissa. Kirjauduttasi Peda.net palveluun voit muokata henkilötietojasi Omat tiedot ja asetukset -osiossa.

c) Oikeus tietojen poistamiseen eli ”oikeus tulla unohdetuksi”

Voit milloin tahansa lopettaa Peda.net palvelun käyttämisen. Ottamalla sähköpostitse yhteyttä info@peda.net tunnuksesi poistetaan Peda.net palvelusta. Ennen käyttäjätunnuksesi poistamista henkilöllisyydestäsi varmistutaan. Tunnuksen poistamisen yhteydessä kaikki Peda.net palveluun tuottamasi sisältö poistetaan.

d) Oikeus käsittelyn rajoittamiseen voi tulla kyseeseen ainoastaan poikkeuksellisesti.

e) Oikeus saada tiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa siirtääksesi ne järjestelmästä toiseen. Toimenpide suoritetaan automaattisesti ja saat henkilötietosi yhdessä tiedostossa.

f) Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta

Sinulla on oikeus saada ilman aiheetonta viivästystä tieto henkilötietojesi tietoturvaloukkauksesta, jos se todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin oikeuksillesi ja vapauksillesi.

g) Sinulla on oikeus saattaa tietosuoja-asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi, voit olla yhteydessä yliopiston tietosuojavastaavaan tai rekisterin yhteyshenkilöön.

Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Yliopistolla on yhteiset ohjeet koskien rekisteröityjen oikeuksien toteuttamista.

Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi, voit olla yhteydessä yliopiston tietosuojavastaavaan tai rekisterin yhteyshenkilöön. Yhteystiedot löydät kohdasta 4. Peda.net toimittaa sinulle tiedot toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt edellä kuvattujen oikeuksiesi osalta ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Sinulle ilmoitetaan tällaisesta mahdollisesta jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä viivästymisen syyt. Jos olet tehnyt pyynnön sähköisesti, tiedot toimitetaan mahdollisuuksien mukaan sähköisesti. Jos Peda.net ei toteuta toimenpiteitä pyyntösi perusteella, sinulle ilmoitetaan viipymättä tai viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta syy ja kerrotaan mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle sekä mahdollisuudesta käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Muun muassa sellaisessa tilanteessa, jossa pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, yliopisto voi kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista suojatoimista

Yliopisto rekisterinpitäjänä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä henkilötietojen vahingoittumiselta tai häviämiseltä.

Peda.net palveluun syötettyjä henkilötietoja suojataan teknisin ja hallinnollisin keinoin oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Näihin keinoihin kuuluvat mm. tietoliikenteen suojaaminen palomuurein, salaustekniikoiden käyttäminen, konesalien ja laitetilojen suojaaminen, turvaaminen ja kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen ja koulutus.

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä:

Jyväskylän yliopisto toimii Peda.net OmaTila -palvelun rekisterinpitäjänä.

Vastuuyksikön yhteystiedot:

Jyväskylän yliopiston koulutuksentutkimuslaitoksen Peda.net – kouluverkko toimii vastuuyksikkönä koskien Peda.net -palveluun rekisteröityjä käyttäjiä ja heidän käyttäjätiliensä hallintaa.

Peda.net palvelu toimii osoitteessa: https://peda.net

Lisätietoja Peda.net palvelusta löydät osoitteesta: https://peda.net/info tai sähköpostitse info@peda.net.

Peda.net palveluun liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä:

Tero Pelkonen
tero.pelkonen@peda.net, 040 124 444 7

Rekisteröityjen oikeuksia koskevissa kysymyksissä voit olla yhteydessä myös Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaavaan:

Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaava
tietosuoja@jyu.fi, 040 805 3297 

Tämä tietosuojailmoitus on julkaistu 4.5.2018 alkaen.