24.05.2018

Peda.net kouluverkon asiakasrekisteri

Koulutuksen tutkimuslaitos, tietosuojailmoitus

Mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käytetään ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Peda.net -kouluverkon jäsenyyssopimusten ylläpito, laskutustietojen ylläpito sekä yhteydenpito asiakkaisiin. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointiin, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksen.

Käsittelyn oikeudelliset perusteet:

EU:n tietosuoja asetus (EU 679/2016) 6 artikla 1 a) rekisteröity on antanut suostumuksensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten, markkinointitarkoitukset.

EU:n tietosuoja asetus (EU 679/2016) 6 artikla 1 b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (sopimusten valmistelu ja sopimussuhde).

EU:n tietosuoja asetus (EU 679/2016) 6 artiklan 1 f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (yhteydenpito asiakassuhteen aikana).

Mitä henkilötietoja käsittelemme?         

Henkilötiedot saadaan suoraan rekisteröidyltä.

 1. Organisaatio nimi
 2. Organisaation tyyppi (kunta, kuntayhtymä, oppilaitos, opettaja, hanke/projekti, yhdistys, muu)
 3. Hinnoitteluperuste
 4. Hinta
 5. Sopimuksen tyyppi (määräaikainen, toistaiseksi, kokeilu)
 6. Sopimuksen kesto
 7. Y-tunnus
 8. Organisaation yhteyshenkilön yhteystiedot (tyypillisesti nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 9. Laskutusosoite
 10. Lisätietoja

 

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi?

Henkilötietoihin on pääsy vain Peda.net palvelun ylläpitäjillä, jotka ovat työsuhteessa Jyväskylän yliopistoon.

Siirretäänkö henkilötietojasi EU/ETA alueen ulkopuolelle ja kuinka tiedonsiirrot on suojattu?

Ei siirretä.

Kuinka kauan henkilötietojasi käsitellään ja arkistoidaanko tiedot?

[Kerro tässä henkilötietojen käsittely/säilytysaika. Säilytysaika on yleensä kerrottu yliopiston toiminnanohjaussuunnitelmassa (TOS). Säilytysaikaa ei tule määritellä siten, että todetaan, että tietoja säilytetään toistaiseksi. Huolehdi siitä, että tiedot hävitetään tai arkistoidaan tietoturvallisesti säilytysajan päätyttyä. Jos tietoja säilytetään tilastointitarkoituksessa yliopiston tietovarastossa säilytysajan päätyttyä kerro tästä. Jos tiedot arkistoidaan sen jälkeen, kun niiden käsittely on päättynyt, kerro mihin tiedot arkistoidaan ja tapahtuuko arkistointi tunnistetiedoin vai ilman tunnistetietoja (anonyymit tiedot)]

Suostumuksen peruminen

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn, milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen on helppoa ja voit peruuttaa suostumuksen laittamalla sähköpostiviestin tai soittamalla Peda.net palvelun yhteyshenkilölle. Suostumuksen peruminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tehtyihin käsittelytoimiin.

Millaisia oikeuksia sinulla on rekisteröitynä?

Sinulla on rekisteröitynä seuraavia oikeuksia:

 • Oikeus saada pääsy tietoihin
 • Oikeus saada virheelliset tiedot oikaistua (muista pitää omat yhteystietosi ajan tasalla)
 • Oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi") tietyissä tilanteissa
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa
 • Oikeus siihen, että rekisterin vastuuyksikkö ilmoittaa henkilötietojesi oikaisusta tai poistosta tai käsittelyn rajoituksesta sille jolle tietoja on edelleen luovutettu
 • Oikeus vastustaa käsittelyä tietyissä tilanteissa kuten suoramarkkinoinnin osalta
 • Oikeus saada tiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen tietyissä tilanteissa
 • Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta, joka aiheuttaa korkean riskin
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi, voit olla yhteydessä yliopiston tietosuojavastaavaan tai rekisterin yhteyshenkilöön.

Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi ole yhteydessä Peda.net kouluverkon yhteyshenkilöön tai yliopiston tietosuojavastaavaan.

Yliopistolla on yhteiset ohjeet koskien rekisteröityjen oikeuksien toteuttamista.

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista suojatoimista

Peda.net asiakasrekisteri on suljettu järjestelmä, johon tallennettuja tietoja pääsee käsittelemään vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Jokaisella asiakasrekisterin tietoja käsittelevällä henkilöllä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, joiden avulla asiakasrekisterin tietoja voidaan käsitellä. Kaikki asiakasrekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat Jyväskylän yliopiston henkilökuntaa.

Peda.net kouluverkko huolehtii siitä, että asiakasrekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Asiakasrekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tallennetut tiedot suojataan asianmukaisesti. Asiakasrekisterin palvelinlaitteistojen tietoturvasta (fyysinen tietoturva, sovellustason tietoturva, tietoliikenteen tietoturva) huolehditaan asiaankuuluvasti.

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä

Jyväskylän yliopisto Peda.net kouluverkko, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto

Vastuuyksikön yhteystiedot:

Tero Pelkonen, tero.pelkonen@peda.net +358401244447

Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaavan yhteystiedot