Suomen Signbank

Jyväskylän yliopiston viittomakielen keskus, tietosuojailmoitus

Mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käytetään ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?

 

Tietoliikennelokeja tallennetaan kaikista käyttäjistä, jotta voidaan seurata, selvittää ja jäljittää mahdollisia virhetilanteita, väärinkäyttöjä, tietomurtoja, ja muita vastaavia tapahtumia.

Rekisteröity on antanut suostumuksensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten. Tunnusta luotaessa rekisteröity on antanut luvan henkilötietojen käsittelyyn hyväksymällä palvelun käyttöehdot. Satunnainen tunnukseton käyttäjä on hyväksynyt tietojen keräämisen kävijätilastointia/analytiikkaa ja tietoliikennelokeja varten jatkamalla palvelun käyttöä tätä koskevan ilmoituksen näyttämisen jälkeen.

 

Yliopisto on sitoutunut keräämään ja käsittelemään henkilötietojasi oikeudenmukaisella ja läpinäkyvällä tavalla ja noudattaen henkilötietojen käsittelystä annettua lainsäädäntöä. Tämä tietosuojatiedote kuvaa, miten yliopisto hallinnoi henkilötietojasi tietosuojasäännösten mukaisesti.

 

Mitä henkilötietoja käsittelemme?         

Käyttäjätunnuksen luomisen yhteydessä rekisteröity toimittaa meille seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, sähköposti, käyttäjätunnus, salasana.

Palvelun käytön yhteydessä keräämme seuraavia tietoja kirjautuneista käyttäjistä: viimeisimmän kirjautumisen ajankohta, käyttäjän tietokantaan tekemät muutokset sekä niiden ajankohta, käyttäjän viimeisimmän haun hakutulokset.

Palvelua käytettäessä keräämme kävijätilastointia ja analytiikkaa varten seuraavia tietoja kaikista käyttäjistä: verkkoyhteyden IP-osoite, käyttäjän tietokoneen käyttöjärjestelmä, käytetty verkkoselain, sivut joilla käyttäjä vierailee palvelussa, miltä sivustolta käyttäjä on tullut palveluumme, mitä hakusanoja on käytetty hakukoneessa sivustolle saavuttaessa, vierailun kesto, palvelussa käytetyt hakusanat.

Palvelun käytöstä tallennetaan lokitietoja kaikkien käyttäjien verkkopyynnöistä, joita käyttäjän verkkoselain lähettää palveluumme. Nämä tiedot sisältävät: verkkoyhteyden IP-osoite, pyydetyn verkkosivun osoite, käyttäjän tietokoneen käyttöjärjestelmä ja käytetty verkkoselain.

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi?

Henkilötietoja käsittelevät ylläpitäjiksi määritellyt Jyväskylän Yliopiston Viittomakielen keskuksen työntekijät sekä Kuurojen liiton työntekijät.

Henkilötietoja käsittelevät seuraavat kolmannet osapuolet, joiden kanssa Jyväskylän Yliopisto on tehnyt tietojenkäsittelysopimuksen:

- CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Siirretäänkö henkilötietojasi EU/ETA alueen ulkopuolelle ja kuinka tiedonsiirrot on suojattu?

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA alueen ulkopuolelle.

Kuinka kauan henkilötietojasi käsitellään ja arkistoidaanko tiedot?

Palveluun luotua tunnusta koskien henkilötietojasi käsitellään niin kauan kuin sinulla on aktiivinen tunnus palveluun. Tunnusta rekisteristä pyyhittäessä tuhotaan kaikki muut henkilötiedot käyttäjätunnusta lukuunottamatta. Käyttäjätunnuksia säilytetään määrittelemätön aika, jotta kukaan muu ei voi varata samaa käyttäjätunnusta myöhemmin. Jos haluat varmistaa anonymiteetin, käytä käyttäjätunnuksenasi pseudonyymiä.

Palveluun ladattua materiaalia, kuten videoita, kuvia ja muuta dataa, säilytetään määrittelemätön aika. Dataa käytetään tutkimustarkoituksessa laajentaen olemassa olevaa dataa, mistä johtuen niiden pysyvä säilyttäminen on välttämätöntä. Palveluun lisätyt tiedot muodostavat tietokannan, josta ei ole tarkoitus poistaa tietoja.

Henkilötietoja tallentuu myös tietokannan varmuuskopioihin. Varmuuskopioita säilytetään 3 kuukautta, eikä niistä ole mahdollista poistaa yksittäisen käyttäjän tietoja. Tiedot häviävät automaattisesti, kun varmuuskopiot vanhentuvat ja ne tuhotaan.

Kävijätilastoja  ja analytiikkaa säilytetään määrittelemätön aika, kävijähistoria on oleellinen osa kävijäliikenteen seuraamisessa. Kävijätilastojen tietokannasta otetaan myös varmuuskopioita. Kävijä voi halutessaan kieltäytyä seurannasta.

Tietoliikennelokeja ja niiden varmuuskopioita säilytetään 2 vuotta, ne ovat välttämättömiä väärinkäytösten sekä tietomurtojen estämiseksi ja jäljittämiseksi.

Lähtökohtaisesti säilytämme tietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, mitä varten ne on kerätty ja käsitelty.

Suostumuksen peruminen

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen on helppoa ja voit peruuttaa suostumuksen toimittamalla tiedon perumisesta ja tästä tietosuojailmoituksesta Jyväskylän yliopiston kirjaamoon (kirjaamo@jyu.fi). Suostumuksen peruminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tehtyihin käsittelytoimiin.

Millaisia oikeuksia sinulla on rekisteröitynä?

Sinulla on rekisteröitynä seuraavia oikeuksia:

  • Oikeus saada pääsy tietoihin
  • Oikeus saada virheelliset tiedot oikaistua (muista pitää omat yhteystietosi ajan tasalla)
  • Oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi") tietyissä tilanteissa
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa
  • Oikeus siihen, että rekisterin vastuuyksikkö ilmoittaa henkilötietojesi oikaisusta tai poistosta tai käsittelyn rajoituksesta sille jolle tietoja on edelleen luovutettu
  • Oikeus vastustaa käsittelyä tietyissä tilanteissa kuten suoramarkkinoinnin osalta
  • Oikeus saada tiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen tietyissä tilanteissa
  • Oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi.
  • Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta, joka aiheuttaa korkean riskin
  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi, voit olla yhteydessä yliopiston tietosuojavastaavaan tai rekisterin yhteyshenkilöön.

Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Yliopistolla on yhteiset ohjeet koskien rekisteröityjen oikeuksien toteuttamista: https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tietosuojailmoitus/rekisteroidyn-oikeudet

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista suojatoimista

Yliopisto rekisterinpitäjänä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä henkilötietojen vahingoittumiselta tai häviämiseltä.

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä

Jyväskylän yliopisto toimii rekisterinpitäjänä ja sen Viittomakielen keskus vastuuyksikkönä näiden henkilötietojen käsittelyn osalta.

Vastuuyksikön yhteystiedot:

Ritva Takkinen

Seminaarinkatu 15, rakennus Fennicum (F), huone F202, Jyväskylä

+358 504285268

Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuoja(at)jyu.fi, 040 805 3297 

 

Tämä tietosuojailmoitus on julkaistu ja toimitettu rekisteröidylle 25.05.2018 alkaen.