Tietosuojavastaava

Tietosuojan tehtäväkokonaisuus käsittää EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset tietosuojavastaavan tehtävät.

Tietosuojavastaavan tehtäväkenttään kuuluu mm.:

 • antaa johdolle ja työntekijöille tietoja ja neuvoja, jotka koskevat tietosuojasäännösten mukaisia velvollisuuksia
 • seurata, että tietosuoja-asetusta noudatetaan
 • ohjeistaa ja järjestää koulutusta henkilötietoja käsittelevälle henkilöstölle
 • tehdä asetuksen noudattamiseen liittyviä tarkastuksia
 • osallistua vaikutustenarviointien laadintaan
 • tehdä yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa 

Yliopistossa keskeisiä tietosuojan osa-alueita ovat

 • Tieteelliset tutkimukset, joissa käsitellään tutkittavien henkilötietoja
 • Opintohallinnolliset kysymykset, jotka liittyvät hakijoiden, opiskelijoiden ja oppilaiden henkilötietojen käsittelyyn
 • Markkinointia, tapahtumia ja sidosryhmiä koskeva henkilötietojen käsittely
 • Työnhakijoiden ja työntekijöiden henkilötietojen käsittely
 • Digitalisoitumiseen/teknologian kehittymiseen liittyvät henkilötietojen käsittelyhaasteet

Rekisteröidyt henkilöt voivat ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan kaikissa asioissa, jotka liittyvät heidän henkilötietojensa käsittelyyn ja tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksien käyttöön.  

Lisätietoja ja yhteydenotot:
Tietosuojavastaava: tietosuoja@jyu.fi