Tohtoriopiskelijakysely

Jyväskylän yliopiston koulutuspalvelut, tietosuojailmoitus

Mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käytetään ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?

 

Yliopistolaki (558/2009 87§) velvoittaa yliopiston arvioimaan toimintaansa. Jyväskylän yliopiston tohtoriopiskelijakysely järjestetään kolmen vuoden välein osana toiminnan arviointiin tarvittavan tiedon hankkimista.

Henkilötietojasi käytetään yliopiston opiskelijatietojärjestelmissä olevien tietojen yhdistämiseen kyselyvastauksiisi, jos olet antanut tähän suostumuksesi kyselyn yhteydessä.

 Yliopisto on sitoutunut keräämään ja käsittelemään henkilötietojasi oikeuden­mukaisella ja läpinäkyvällä tavalla ja noudattaen henkilötietojen käsittelystä annettua lainsäädäntöä. Tämä tietosuojatiedote kuvaa, miten yliopisto hallinnoi henkilötietojasi tietosuojasäännösten mukaisesti.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?         

Käsittelemistämme tiedoista henkilötietoja ovat yliopiston opiskelijatieto­järjestelmästä saadut sähköpostiosoitteet.

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi?

Henkilötietoihisi on pääsy niillä Jyväskylän yliopiston koulutuspalveluiden työntekijöillä, joiden työtehtäviin kuuluu kerätyn kyselyaineiston valmistelu varsinaista analyysia varten.

Muilla kuin yllä mainituilla on pääsy kyselyaineistoon vasta sen jälkeen, kun henkilötiedot on siitä poistettu.

Siirretäänkö henkilötietojasi EU/ETA alueen ulkopuolelle ja kuinka tiedonsiirrot on suojattu?

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA alueen ulkopuolelle.

Kuinka kauan henkilötietojasi käsitellään ja arkistoidaanko tiedot?

Henkilötietoja käsitellään vain siihen asti, että antamasi luvan mukainen tietojen yhdistäminen opiskelija- ja opintosuoritusrekistereistä on suoritettu. Sen jälkeen aineiston käsittely ja arkistointi tapahtuu ilman henkilöiviä tunnistetietoja.

Suostumuksen peruminen

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa laittamalla sähköpostiviesti osoitteeseen studentsurveys(at)jyu.fi. Suostumuksen peruminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tehtyihin käsittelytoimiin.

Millaisia oikeuksia sinulla on rekisteröitynä?

Sinulla on rekisteröitynä seuraavia oikeuksia:

  • Oikeus saada pääsy tietoihin
  • Oikeus saada virheelliset tiedot oikaistua (muista pitää omat yhteystietosi ajan tasalla)
  • Oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi") tietyissä tilanteissa
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa
  • Oikeus siihen, että rekisterin vastuuyksikkö ilmoittaa henkilötietojesi oikaisusta tai poistosta tai käsittelyn rajoituksesta sille jolle tietoja on edelleen luovutettu
  • Oikeus vastustaa käsittelyä tietyissä tilanteissa kuten suoramarkkinoinnin osalta
  • Oikeus saada tiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen tietyissä tilanteissa
  • Oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi.
  • Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta, joka aiheuttaa korkean riskin
  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi, voit olla yhteydessä yliopiston tietosuojavastaavaan tai rekisterin yhteyshenkilöön.

Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Yliopistolla on yhteiset ohjeet koskien rekisteröityjen oikeuksien toteuttamista.

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista suojatoimista

Yliopisto rekisterinpitäjänä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä henkilötietojen vahingoittumiselta tai häviämiseltä.

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä

Jyväskylän yliopisto toimii rekisterinpitäjänä ja sen Koulutuspalvelut vastuuyksikkönä näiden henkilötietojen käsittelyn osalta.

Vastuuyksikön yhteystiedot:

Tapio Ruokolainen, tapio.j.ruokolainen(at)jyu.fi

Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuoja(at)jyu.fi, 040 805 3297 

 

Tämä tietosuojailmoitus on julkaistu ja toimitettu rekisteröidylle pp.kk.vvvv alkaen.