25.05.2018

Valokuvat

Jyväskylän yliopiston viestintä- ja markkinointi, tietosuojailmoitus

Mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käytetään ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus on Jyväskylän yliopiston (myöhemmin JYU) viestintä- ja markkinointikäyttöön tarkoitettujen valokuvien arkistointi.

Henkilötietojen käsittelyn peruste on rekisteröidyn oma kirjallinen suostumus (EU:n tietosuoja-asetus (679/2016) 6 artiklan 1 a) tai sopimus b) hänestä otettujen valokuvien käyttöön Jyväskylän yliopiston markkinointi- ja viestintämateriaaleissa, lehti-ilmoituksissa, internet-sivustoilla, sosiaalisen median kanavissa sekä erilaisissa painotuotteissa ja esittelymateriaaleissa. Valokuvia voidaan käyttää myös journalistisessa tarkoituksessa.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?         

JYU:n markkinointi- ja viestintätarkoituksiin käytettävistä valokuvista pyydetään valokuvattavalta henkilöltä kirjallinen lupa, jossa on hänen nimensä ja yhteystietonsa (puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite).

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi?

Henkilötietoja käsittelee JYU:ssa Markkinointi- ja viestintäpalvelut -yksikkö, jonne henkilötiedot arkistoidaan. Tietoja voidaan luovuttaa nimetyille kolmansille osapuolille (esimerkiksi mainostoimisto) ainoastaan siinä tapauksessa ja niiltä osin kuin se on tietojen käsittelyn osalta välttämätöntä.

Siirretäänkö henkilötietojasi EU/ETA alueen ulkopuolelle ja kuinka tiedonsiirrot on suojattu?

Henkilötietojasi ei siirretä EU/ETA alueen ulkopuolelle. Valokuvia käytetään kuitenkin markkinointi- ja viestintämateriaaleissa, jotka ovat täysin julkisia ja niissä käytetyt valokuvat ovat nähtävissä myös EU/ETA alueen ulkopuolisille.

Kuinka kauan henkilötietojasi käsitellään ja arkistoidaanko tiedot?

Henkilötietojasi käsitellään ja ne arkistoidaan ilman tunnistetietoja viideksi vuodeksi. Valokuvia käytetään viisi vuotta, jonka jälkeen ne hävitetään. Jos kuva on kuitenkin kulttuurihistoriallisesti arvioiden merkittävä, se arkistoidaan pysyvästi yleisen edun perusteella.

Suostumuksen peruminen

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn, milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen on helppoa ja voit peruuttaa suostumuksen laittamalla sähköpostiviestin osoitteeseen kirjaamo@jyu.fi. Suostumuksen peruminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tehtyihin käsittelytoimiin.

Millaisia oikeuksia sinulla on rekisteröitynä?

Sinulla on rekisteröitynä seuraavia oikeuksia:

  • Oikeus saada pääsy tietoihin
  • Oikeus saada virheelliset tiedot oikaistua (muista pitää omat yhteystietosi ajan tasalla)
  • Oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi") tietyissä tilanteissa
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa
  • Oikeus siihen, että rekisterin vastuuyksikkö ilmoittaa henkilötietojesi oikaisusta tai poistosta tai käsittelyn rajoituksesta sille jolle tietoja on edelleen luovutettu
  • Oikeus vastustaa käsittelyä tietyissä tilanteissa kuten suoramarkkinoinnin osalta
  • Oikeus saada tiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen tietyissä tilanteissa
  • Oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi.
  • Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta, joka aiheuttaa korkean riskin
  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi, voit olla yhteydessä yliopiston tietosuojavastaavaan tai rekisterin yhteyshenkilöön.

Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Yliopistolla on yhteiset ohjeet koskien rekisteröityjen oikeuksien toteuttamista.

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista suojatoimista

Yliopisto rekisterinpitäjänä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä henkilötietojen vahingoittumiselta tai häviämiseltä. Valokuvia säilytetään Jyväskylän yliopiston kuvapankissa, jossa niihin on rajoitettu pääsy yliopiston viestintä- ja markkinointiyksikön henkilökunnalla.

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä

Jyväskylän yliopisto toimii rekisterinpitäjänä ja sen Viestintä- ja markkinointiyksikkö vastuuyksikkönä näiden henkilötietojen käsittelyn osalta.

Vastuuyksikön yhteystiedot:

Miikka Kimari PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto miikka.kimari@jyu.fi 050 522 2015

Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuoja(at)jyu.fi, 040 805 3297 

Tämä tietosuojailmoitus on julkaistu ja toimitettu rekisteröidylle 25.5.2018 alkaen.