10.11.2017

Turvallisuus Jyväskylän yliopistossa

Toimintaohjeet onnettomuus- ja vaaratilanteissa

Kun havaitset kiireellisen vaaratilanteen, tee aina ensin hätäilmoitus hätänumeroon!

Ilmoita vasta tämän jälkeen havainnostasi muille tahoille, esim. yliopiston turvallisuuspäällikölle.

Hätänumero

112

Turvallisuuspäällikkö

0504285310 tai olli-pekka.laakso@jyu.fi

Turvallisuuskoordinaattori

0408054575 tai anssi.herttala@jyu.fi

Palvelupiste Clavis

0408054555

Vartiointiliikkeen päivystysnumero

0204912690

Yhteysjohtaja (kriisiviestintä)

0505649022

Kokonaisturvallisuus Jyväskylän yliopistossa

Jyväskylän yliopiston päätehtäviä ovat ylin opetus, vapaa tutkimus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Turvallisuustoiminnalla tuetaan päätehtävien suorittamista ja yliopiston strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Turvallisuustoiminta kattaa kaikki yliopiston toiminnot niin kampuksella, ulkomailla kuin tietoverkoissakin.

Turvallisuustoiminnan tavoitteena on tunnistaa, ennaltaehkäistä ja torjua yliopistoon sekä yliopistoyhteisön jäseniin kohdistuvat turvallisuusriskit. Toiminnan painopiste on ennaltaehkäisyssä. Turvallisuuden näkökulmasta yliopisto on laaja, hyvin monipuolinen, nopeasti kehittyvä ja kansainvälinen toimintaympäristö. Tästä syystä turvallisuustoimintaa ei voida tarkastella suppeasti, vaan lähtökohtana on laaja kokonaisturvallisuuden hallinnan näkökulma. Jyväskylän yliopiston kokonaisturvallisuus jakaantuu kymmeneen osa-alueeseen, joita ovat

  • turvallisuusjohtaminen
  • henkilöturvallisuus
  • tietoturvallisuus
  • työturvallisuus
  • kiinteistöjen ja alueiden turvallisuus
  • opetus- ja tutkimustoiminnan turvallisuus
  • rikostorjunta
  • palontorjunta sekä pelastustoiminta
  • väestönsuojelu ja varautuminen
  • turvallisuusviestintä

Kokonaisturvallisuuden hallinta on yliopiston toiminnan kannalta myös laadullinen tekijä sekä osa yliopiston kilpailukykyä. Turvallisuustoiminnalla pyritään omalta osaltaan luomaan sellaiset olosuhteet, että yliopisto on luotettava ja haluttu yhteistyökumppani myös korkeaa turvallisuustasoa edellyttäville toimijoille.

Turvallisuustoiminnan kokonaisuus on kuvattu tarkemmin Jyväskylän yliopiston turvallisuuspolitiikassa.

Vuosittaiset tavoitteet esitellään kunkin vuoden turvallisuuden toimintasuunnitelmassa (intrassa).

Turvallisuusteknisten järjestelmien rekisteriselosteet