Tenure track – professorien vakinaistamispolku Jyväskylän yliopistossa

Tule mukaan dynaamiseen Jyväskylän yliopistoon!
Kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija, Jyväskylän yliopisto, keskittyy ihmis- ja luonnontieteisiin. Yliopisto on maamme johtava opettajan- ja aikuiskouluttaja sekä koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa.
 
Jyväskylän yliopisto pyrkii vahvistamaan asemaansa tiedeyliopistojen joukossa. Käyttöönotettu professorien vakinaistamispolku, tenure track. täydentää neliportaista tutkijanuramallia.
Apulaisprofessorin, (associate professor), tehtävä täytetään julkisen kansainvälisen hakumenettelyn kautta viiden vuoden määräajaksi. Ennen määräajan päättymistä arvioidaan onko apulaisprofessori kutsuttavissa vakinaiseksi professoriksi.
 
Kansainvälinen, avoin haku houkuttelee alojensa parhaat osaajat Jyväskylään.

Mitä Jyväskylän yliopiston tenure track tarjoaa?
 
  • tutkijan yliopistouralla etenemisen
  • apulaisprofessorista professoriksi -vakinaistamispolun
  • ennustettavuutta ja houkuttelevuutta akateemiselle uralle
  • tukea tutkimusresurssien hankintaan ja koordinointiin
  • koulutusta pedagogiseen osaamiseen ja johtamiseen
 
Mitä tenure track Jyväskylän yliopistossa edellyttää?
 
  • soveltuvaa tohtorin tutkintoa
  • vahvoja näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä
  • kansainvälistä yhteistyötä
  • erinomaista kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja kykyä ohjata opinnäytetöitä
  • näyttöjä täydentävän ulkopuolisen rahoituksen hankkimisesta