15.08.2017

Yliopistokollegio - University Collegium

Yliopistokollegion tehtävät ja kokoonpano - University Collegium members and tasks

Yliopistokollegion tehtävänä on:

  1. päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta;
  2. valita yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet yliopiston hallitukseen;
  3. vahvistaa yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi;
  4. vapauttaa hallituksen jäsenen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella;
  5. valita yliopiston tilintarkastajat;
  6. vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille;
  7. päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta yliopiston hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan;
  8. päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään, mikäli yliopistokollegio päättää nostaa vahingonkorvauskanteen hallituksen jäsentä vastaan.

Jyväskylän yliopiston yliopistokollegiossa on 30 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Yliopistokollegion jäsenistä ja vastaavasti varajäsenistä 10 edustaa professoreita, 10 opetus- ja tutkimushenkilöstöä ja muuta henkilöstöä sekä 10 opiskelijoita.

Jyväskylän yliopiston yliopistokollegion toimikausi on 1.1.2014-31.12.2017. Opiskelijajäsenten toimikausi on 1.1.2016-31.12.2017.

Yliopistokollegion puheenjohtajana toimii professori Sirpa Leppänen, 1. varapuheenjohtajana opiskelija Taimo Halme ja 2. varapuheenjohtajana lehtori Vesa Lappalainen. Yliopistokollegion sihteeri on lakimies Anu Ikävalko.