19.03.2018

Anu Mustonen

AnuMustonen2.jpg


Anu Mustonen, yhteysjohtaja | Director of Relations

Yliopiston johdon viestintä- ja PR-tuki | Communications and PR support for the University management

Anu Mustonen johtaa tutkimus- ja kampuspalvelut –vastuualuetta ja tukee yliopiston johtoa viestinnässä ja sidosryhmätyössä. Hän myös koordinoi yliopiston suhdetoimintaa eri kumppaneiden suuntaan.

Anu Mustonen leads the division of Research and Campus Services and supports the University’s management with communications and stakeholder relationships. She also coordinates the University’s partnership activities.


anu.mustonen@jyu.fi
+358 50 564 9022
Ag C511.2

 

Tutkimus- ja kampuspalveluiden henkilöstö | Staff of Research and Campus Services: