21.06.2018

Hallintojohtajan ryhmä - Division of the Director of Administration

Talous- ja palvelujohtaja

Seppä Päivi, Talous- ja palvelujohtaja
paivi.seppa@jyu.fi
050 591 9522
C-rak.
Yliopiston opetus-, tutkimus- ja muun toiminnan tukeminen sekä hallituksen ja rehtorin käsiteltäväksi kuuluvien asioiden valmistelun ja täytäntöönpanon johtaminen

Hallintojohtajan ryhmä - Division of the Director of Administration

Anttilainen Sanna, johtava lakimies, General Counsel
sanna.anttilainen@jyu.fi
050 4432367
C-rak.
Yliopiston johdon oikeudellinen tuki, mm. yleinen hallinnollinen juridiikka, konsernilakimiehen tehtävät sekä yliopiston hallituksen sihteerinä toimiminen
Havila Marjo, suunnittelija, Coordinator
marjo.havila@jyu.fi
050 428 5280
C-rak.
Rehtorin, hallintojohtajan, yliopiston hallituksen, yliopistokollegion ja yliopiston vaalilautakunnan sekä muun yliopiston johdon tukitehtävät
Herttala Anssi, turvallisuuskoordinaattori, Security Coordinator
anssi.herttala@jyu.fi
040 805 4575
Palvelupiste Clavis, T331
Kiinteistöjen turvallisuusteknisten järjestelmien ylläpito ja kehittäminen, Clavis-avaintenhallinta
Ikävalko Anu, lakimies, Legal Counsel (työstä vapaalla | on leave)
Tutkimussopimukset, immateriaalioikeudelliset asiat, julkiset hankinnat
Kupari Vesa, Senior Advisor
vesa.kupari@jyu.fi
0400 616 940
C-rak.
Yliopiston pitkäaikainen sijoitustoiminta, riskienhallinta, Unifund Jyväskylä Oy:n toimitusjohtajuus sekä tarvittaessa sijoituskohteiden hallitusjäsenyydet.
Laakso Olli-Pekka, turvallisuuspäällikkö, Security Manager
olli-pekka.laakso@jyu.fi
050 428 5310
Yliopiston turvallisuustoiminnan operatiivinen johtaminen ja kehittäminen, yliopiston työsuojelupäällikkö
Martikainen Eveliina, lakimies, Legal Counsel
eveliina.i.a.martikainen@jyu.fi
040 805 4662
Tutkimussopimukset, immateriaalioikeudelliset asiat, julkiset hankinnat
Pitkänen Matti, sisäinen tarkastaja, Internal Auditor
matti.pitkanen@jyu.fi
040 805 4402
C-rak.
Arviointien toteuttaminen sisäisen tarkastuksen vuosittaisen toimintasuunnitelman mukaisesti, tarkastusvaliokunnan sihteeri ja riskienhallintatyöhön osallistuminen
Roine Teijo, tietoturvapäällikkö, Information Security Manager
teijo.roine@jyu.fi
040 805 3837
C-rak.
Yliopiston tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen kehittäminen, ohjaaminen ja johtaminen
Valkonen Riikka, tietosuojavastaava, Data Protection Officer
riikka.h.valkonen@jyu.fi
040 805 3297
C-rak.
Tietosuojalainsäädännön toimeenpanon tukeminen ja yliopiston toteuttaman järjestelmällisen tietosuojatyön koordinoiminen