19.12.2017

Pitkänen Matti, sisäinen tarkastaja, Internal Auditor

Arviointien toteuttaminen sisäisen tarkastuksen vuosittaisen toimintasuunnitelman mukaisesti, tarkastusvaliokunnan sihteeri ja riskienhallintatyöhön osallistuminen
Pitkänen Matti, sisäinen tarkastaja,  Internal Auditor
Puhelinnumero:
040 805 4402
Huone:
C-rak.