01.09.2017

Koulutuspalvelut

Koulutuspalvelut jakaantuvat kaikille yhteisesti tarjolla oleviin keskitettyihin palveluihin ja yksiköille tarjottaviin tiedekunta- ja lähipalveluihin.Koulutuspalveluiden tehtävänä on vastata yliopiston opintohallinnon palveluista ja tuesta, koordinoida kansainvälistä liikkuvuutta sekä tarjota työelämäpalveluita.  Yksikkö tarjoaa opiskelijoiden ohjauksen ja neuvonnan lisäksi tukipalveluja yhteistyössä IT-palvelujen kanssa. Koulutuspalvelut palvelee hakijoita, opiskelijoita, henkilökuntaa ja opetusta antavia yksiköitä sekä yhteistyökumppaneita.

Hakijapalvelut ja muut opiskelun tukipalvelut (ml. opintotuki), kansainväliset palvelut, opintohallinnon prosessien tuki ja koulutuksen tietojärjestelmät sekä työelämäpalvelut ovat yliopistossa keskitettykä palveluita

Yksiköille tarjolla olevat tiedekunta- ja lähipalvelut muodostuvat tiedekuntien ja opetusta antavien yksiköiden opintojen ja opetuksen järjestämisen sekä kehittämisen tuesta. Tiedekunta- ja lähipalvelut vastaavat koulutusalojensa opiskeluun ja siihen liittyvistä hallinnollisista tukitehtävistä. Koulutuspalvelut tukee tiedekuntia ja opetusta antavia yksiköitä mm. opiskelijavalintojen, opintojen ja opetuksen järjestämisessä ja kehittämisessä. Lisäksi koulutuspalvelut tarjoaa opintoneuvontaa mm. opintojen suorittamiseen sekä valmistumiseen liittyvissä käytännön asioissa.