Toiminnanohjaus

Toiminnanohjaus sisältää mm. seuraavat

  • Strategia ja strategian toimeenpano
  • Korkeakoulu- ja tiedepolitiikka
  • Ministeriön ja yliopiston sekä rehtorin ja yksiköiden väliset sopimusneuvottelut, vuosiraportointi ja vuosikatselmus.
  • Kokonaisarkkitehtuuri
  • Riskienhallinta, laadunhallinta ja sisäinen tarkastus
  • Tiedolla toimiminen
  • KeHO ja EduFutura

Ota yhteyttä toiminnanohjauksen henkilöstöön.