20.09.2018

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut - Research and Innovation Services

Tutkimushallinto - Research Administration

Innovaatiopalvelut - Innovation Services

Reitzer Riikka, innovaatiotoiminnan erityisasiantuntija, Senior IPR Advisor
riikka.reitzer@jyu.fi
040 822 5358
Agora, huone C513.2
Innovaatiotoiminnan palveluvastaava, keksintöilmoitukset, kaupallistaminen; Innovation services team leader, invention disclosures, commercialisation

Tutkimusrahoitus - Research Funding

Humala Elina, tutkimusrahoituksen erityisasiantuntija, Senior Grant Advisor
elina.humala@jyu.fi
040 805 4715
Agora, huone C513.3
Tutkimusrahoituksen esimies, tutkimusrahoituksen haun tukitoimet: H2020-tutkimushankkeet: ERC, huipputason tiede; Research funding team leader, Research funding support services: H2020 ERC funding and Pillar I
Aittola Marko, tutkimusrahoituksen asiantuntija, Research Funding Advisor
marko.aittola@chydenius.fi
040 726 7865
Tutkimusrahoituksen haun tukitoimet: rakennerahastot, Interreg-ohjelmat; Research funding support services: Structural funds, Interreg-programmes
Gustafsson Henna, tutkimusrahoituksen asiantuntija, Research Funding Advisor
henna.m.a.gustafsson@jyu.fi
040 805 4676
Agora, huone C513.4
Tutkimusrahoituksen haun tukitoimet: H2020- tutkimushankkeet: Teollisuuden johtoasema, JY:n koordinoimat konsortiohankkeet, tutkijoiden ja yritysten yhteishankkeet; Research funding support services: H2020 Pillar II Industrial leadership, JYU coordinated projects, collaborative projects of researchers and companies
Huhtala Satu, tutkimusrahoituksen asiantuntija, Research Funding Advisor
satu.m.huhtala@jyu.fi
040 024 8085
Kärki, huone Ab 359.2
Tutkimusrahoituksen haun tukitoimet: Suomen Akatemia, STN, ministeriöt, Life; Research funding support services: Academy of Finland, STN, Ministries, LIFE
Sivula Leena, tutkimusrahoituksen asiantuntija, Research Funding Advisor
leena.sivula@jyu.fi
040 805 5116
Agora, huone C514.3
Tutkimusrahoituksen haun tukitoimet: säätiörahoitus, H2020: MSCA-rahoitus; Research funding support services: Foundations, International funding, H2020 MSCA
Tiilikainen-Tervaniemi Anu, tutkimusrahoituksen asiantuntija, Research Funding Advisor
anu.m.tiilikainen-tervaniemi@jyu.fi
040 805 4523
Agora, huone C512.3
Tutkimusrahoituksen haun tukitoimet: H2020-tutkimushankkeet: yhteiskunnalliset haasteet, Erasmus+, Nordforsk, Cost, Yhdysvaltain tutkimusrahoitus; Research funding support services: H2020 Pillar III Societal challenges, Erasmus+, COST, Nordforsk
Värre Maria, tutkimusrahoituksen asiantuntija, Research Funding Advisor
maria.varre@jyu.fi
040 805 4702
Agora, huone C514.4
Tutkimusrahoituksen haun tukitoimet: Business Finland, tutkijoiden ja yritysten yhteishankkeet, tutkimusrahoitusviestintä, yksikön viestintä; Research funding support services: Business Finland, collaborative projects of researchers and companies, research funding and unit communication