Markkinointi- ja viestintäpalvelut - University Marketing and Communications

Markkinointi- ja viestintäpalvelut -yksikkö tukee yliopiston perustehtävän ja strategian toteuttamista.

Palveluyksikkö luo markkinoinnin ja viestinnän välineitä ja kanavia sekä tukee, konsultoi ja koordinoi yliopistoyhteisön verkottuvaa toimintaa.

Se vastaa yliopiston ulkoisen ja sisäisen viestinnän ja markkinoinnin sekä kumppanitoiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä yhdessä muiden yksiköiden ja niiden viestintäyhdyshenkilöiden kanssa.

Kaikissa viestintään liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella
viestinta@jyu.fi

Yhteyshenkilöt:

Postiosoite: Viestintäpalvelut, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
Käyntiosoite: Seminaarinkatu 15, C-rakennus (yliopiston päärakennus, pohjakerros)