28.02.2018

Viestintäpalvelut - University Communications

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö - Head of Marketing and Communications

Yliopistoviestintä - University Communications

Harjula Liisa, viestintäpäällikkö, Communications Manager
liisa.harjula@jyu.fi
040 805 4403
C118
Ulkoinen tiedotus, tiedeviestintä, väitöstiedotus, Yliopistoviestintä-tiimin esimies
Kananen Anitta, tiedottaja, Communications Officer
anitta.kananen@jyu.fi
040 805 4142
RUU C325.1
Ulkoinen tiedotus, tiedeviestintä, kampustiedottaja (Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta ja humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta), Tiedeblogi, Tiedonjyvä-lehti
Laapotti Sari, tiedottaja, Communications Officer
sari.laapotti@jyu.fi
040 805 3575
C125
Kampustiedottaja (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)
Leskinen Elina, tiedottaja, Communications Officer
elina.leskinen@jyu.fi
050 581 8351
YNC 311
Kampustiedottaja (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta)
Valpe Kati, tiedottaja, Communications Officer
kati.valpe@jyu.fi
0400 247 458
Ag C431.2
Kampustiedottaja (Informaatioteknologian tiedekunta, Kauppakorkeakoulu)

Digitaalinen viestintä - Digital Communications

Kumppanuudet - External Relations

Alumnikoordinaattori / Alumni Coordinator
050 361 0979
C118
Alumnityö, kulttuuritoiminta ja tapahtumat
Heilala-Rasimov Taru-Maija, tapahtumavastaava, Conference Coordinator
taru-maija.heilala@jyu.fi
040 805 4486
C118
Asiantuntijatuki kongressien ja seminaarien käytännön järjestelyissä, erityisesti kansainväliset tapahtumat
Saarikoski Anne, palvelupisteen hoitaja, University Shop Coordinator
anne.m.saarikoski@jyu.fi
040 805 4840
T-rakennus, katutaso
Soppi-yliopistokaupan vastuuhenkilö; yliopistotuotteet, tiedekuntayhteistyö, verkkokauppa
Vaara-Sjöblom Elina, kumppanuuskoordinaattori, Partnership Coordinator
elina.vaara-sjoblom@chydenius.fi
044 788 7049
Kokkola University Consortium Chydenius
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Markkinointi - Marketing

Hyvärinen Jenni, markkinointivastaava, Marketing Manager
jenni.m.hyvarinen@jyu.fi
040 805 4466
C123
Brändi-identiteetti, markkinointi, opiskelijalähettiläät

SOPPI - University Shop

Saarikoski Anne, palvelupisteen hoitaja, University Shop Coordinator
anne.m.saarikoski@jyu.fi
040 805 4840
T-rakennus, katutaso
Soppi-yliopistokaupan vastuuhenkilö; yliopistotuotteet, tiedekuntayhteistyö, verkkokauppa