Yliopistopalvelut

Yliopistopalvelujen johto

Talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä, paivi.seppa@jyu.fi, puh. + 358 50 591 9522

Digipalvelut 

(ent. IT-palvelut)
Digijohtaja Ari Hirvonen, ari.p.hirvonen@jyu.fi, puh. +358 40 504 5891

Yhteydenotot: palvelupiste@jyu.fi
Palveluiden yhteystiedot

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöjohtaja Katja Sorri, katja.m.sorri@jyu.fi, puh. +358 40 835 5929

Henkilöstöpalvelut-vastuualue toimii yliopiston ja yksiköiden johdon henkilöstöjohtamisen kumppanina ja edistää henkilöstötyötä yliopistossa. 

Joh­don tu­ki­pal­ve­lut 

Lakiasiainjohtaja Sanna Anttilainen, sanna.anttilainen@jyu.fi, puh. + 358 50 443 2367

Vastuualueen keskeisiä tehtäviä ovat yliopiston hallituksen ja rehtorin käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelu, johdon tukipalvelut ja lakiasiat, tietosuojavastaavan tehtävät sekä kir­jaa­mo ja ar­kis­to. 

Koulutuspalvelut

Opintopalvelujohtaja Mari Ikonen, mari.a.ikonen@jyu.fi, puh. +358 40 805 4678

Koulutuspalveluiden tehtävänä on vastata yliopiston opintohallinnon palveluista ja tuesta, koordinoida kansainvälistä liikkuvuutta sekä tarjota työelämäpalveluita.  Koulutuspalvelut palvelee hakijoita, opiskelijoita, henkilökuntaa ja opetusta antavia yksiköitä sekä yhteistyökumppaneita.

Yhteydenotot:
Hakijapalvelut: hakijapalvelut@jyu.fi
Opiskelun tukipalvelut: opiskelijapalvelut@jyu.fi
Kansainväliset palvelut: international-office@jyu.fi
Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvonta: simhe-info@jyu.fi
Työelämäpalvelut: rekry@jyu.fi

Koulutuspalveluiden henkilöstö (tiedekuntien ja erillislaitosten lähipalvelut)

Talous- ja tilapalvelut

Talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä, paivi.seppa@jyu.fi, puh. +358 50 591 9522

Toiminnanohjaus

Kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen, jarkko.pirkkalainen@jyu.fi, puh. +358 40 737 3364

  • Strategia ja strategian toimeenpano
  • Korkeakoulu- ja tiedepolitiikka
  • Ministeriön ja yliopiston sekä rehtorin ja yksiköiden väliset sopimusneuvottelut, vuosiraportointi ja vuosikatselmus
  • Kokonaisarkkitehtuuri
  • Riskienhallinta, laadunhallinta ja sisäinen tarkastus
  • Tiedolla toimiminen
  • KeHO ja EduFutura

Henkilöstön yhteystiedot

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

Tutkimuksen kehittämispäällikkö Timo Taskinen, puh. +358 400 648 504
Tutkimusrahoituksen erityisasiantuntija Elina Humala, elina.humala@jyu.fi, puh. +358 40 805 4715
Innovaatiotoiminnan erityisasiantuntija,  Riikka Reitzer, riikka.reitzer@jyu.fi

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut auttaa tutkimusrahoituksen hakemisessa ja tarjoaa asiantuntija-apua tutkimushankkeiden suunnittelussa, keksintöasioissa sekä tutkimustulosten hyödyntämisessä.

Yhteydenotot: ris@jyu.fi

Henkilöstön yhteystiedot

Viestintä ja yhteisöllisyys

Yhteysjohtaja Anu Mustonen, anu.mustonen@jyu.fi, puh. +358 50 564 9022

Markkinointi- ja viestintäpalvelut

Yhteydenotot: viestinta@jyu.fi, puh. +358 40 805 4403

  • Viestintäpäällikkö Liisa Harjula (sisäinen ja ulkoinen viestintä): puh. +358 40 805 4403, liisa.harjula@jyu.fi
  • Viestintäpäällikkö Miikka Kimari (digitaalinen viestintä, sosiaalinen media): puh. +358 50 522 2015, miikka.kimari@jyu.fi

  • Henkilöstön yhteystiedot

Käyntiosoite: Päärakennus (C)

 

Palvelukeskuksen toiminta omana vastuualueenaan päättyi 1.9.2018. 
Yliopistopalveluiden palvelut ja ohjeet henkilökunnalle intranetissä.