Department of Physics

Ilmo Räisänen Doctoral Student

Biography:

Research Interests:

In English:
By reducing the thermal conductance of an insulator one can, e.g., improve the energy conversion efficiency of thermoelectric devices. Then, more waste heat can be converted into electricity, and there will be less need to burn fossil fuels that produce carbon dioxide emissions. I study controlling of thermal conductance in an insulating silicon nitride membrane by introducing a periodic structure that causes scattering, i.e., a phonon crystal. In addition, I study electrical properties of superconducting tunnel junctions. This gives information about how tunnel junctions can be used as thermometers, heaters and coolers in thermal conductance experiments.

Suomeksi:
Eristeen lämmönjohtavuutta pienentämällä voidaan esimerkiksi parantaa termosähköisten laitteiden hyötysuhdetta. Näin pystytään muuttamaan enemmän hukkalämpöä sähköenergiaksi, jolloin tarve tuottaa sähköä ilmakehää saastuttavilla fossiilisilla polttoaineilla pienenee. Tutkin, miten lämpöä eristävän piinitridikalvon lämmönjohtavuutta voidaan kontrolloida jaksollisen sirottajarakenteen eli fononihilan avulla. Lisäksi tutkin suprajohtavien tunneliliitosten sähköisiä ominaisuuksia ja sitä, miten tunneliliitoksia voidaan käyttää lämpömittareina, lämmittiminä ja jäähdyttiminä lämmönjohtavuuden tutkimuksessa.


Department of Physics
P.O. Box 35 (YFL)
FI-40014 University of Jyväskylä, Finland
Tel:  +358 40 805 4356
Fax: +358 14 617 411
Street address:
Survontie 9, Jyväskylä
Search contact information
Department on Social Media

Linkedin ja tässä pitkähkö kuvateksti

Facebook

Instagram  Twitter