Department of Physics

Jacek Dobaczewski Research Professor

Jacek Dobaczewski, Research Professor

YFL 214
Mobile Phone: +358504414026
Office Phone: +358504414026

Biography:

Research Interests:

In English:
Our goal is to understand properties of subatomic systems such as atomic nuclei, which are the tiniest stable constituents of matter that builds the Universe. We solve fundamental equations and compute nuclei using the fastest and largest available supercomputers.

Suomeksi:
Tutkimuksemme päämäärä on ymmärtää maailmankaikkeuden pienempien pysyvien rakennusosien, kuten atomiydinten, ominaisuuksia. Ratkaisemme perusyhtälöitä ja laskemme ytimiä käyttämällä suurimpia saatavilla olevia supertietokoneita.

Department of Physics
P.O. Box 35 (YFL)
FI-40014 University of Jyväskylä, Finland
Tel:  +358 40 805 4356
Fax: +358 14 617 411
Street address:
Survontie 9, Jyväskylä
Search contact information
Department on Social Media

Linkedin ja tässä pitkähkö kuvateksti

Facebook

Instagram  Twitter