Department of Physics

Markus Kortelainen Senior Researcher


YFL 250
Office Phone: +358408054101

Biography:

Research Interests:

Suomeksi:
Tutkimme atomin ydintä käyttäen ns. tiheysfunktionaaliteoriaa. Tutkimuksessamme pyrimme ymmärtämään paremmin ytimen rakennetta sekä laatimaan parempia malleja sen kuvaamiseksi. Ydinrakenne on kytköksissä moneen eri fysiikan alan prosessiin. Esimerkiksi tähtien alkuainesynteesiin.

Department of Physics
P.O. Box 35 (YFL)
FI-40014 University of Jyväskylä, Finland
Tel:  +358 40 805 4356
Fax: +358 14 617 411
Street address:
Survontie 9, Jyväskylä
Search contact information
Department on Social Media

Linkedin ja tässä pitkähkö kuvateksti

Facebook

Instagram  Twitter