Department of Physics

Jan Borovsky Doctoral Student

Jan Borovsky, Doctoral Student

YAD 310.1
Office Phone: +358408054439

Biography:

Research Interests:

In English:
I am developing an integrated droplet-based microfluidic system allowing sorting of individual micro- and nano- objects. The system is primarily designed for single-walled carbon nanotubes, which are important for further miniaturization in semiconductor industry. However, the system is designed universal and can be applied to many other problems in chemistry, biochemistry and medical research.

Suomeksi:
Mikrofluidistiikka on mikroskooppisten neste- ja kaasuvirtausten hallintaa käsittelevä tieteen- ja tekniikanala. Kehitän menetelmää, jossa pisaroihin perustuvaa mikrofluisitiikkaa käytetään mikro- ja nanokokoisten hiukkasten lajitteluun. Se on suunniteltu ensisijaisesti hiilinanoputkille, jotka ovat tärkeitä puolijohdeteollisuudessa, mutta menetelmä soveltuu myös muihin kemian, biokemian ja lääkeainetutkimuksen ongelmien ratkaisuun. 

Department of Physics
P.O. Box 35 (YFL)
FI-40014 University of Jyväskylä, Finland
Tel:  +358 40 805 4356
Fax: +358 14 617 411
Street address:
Survontie 9, Jyväskylä
Search contact information
Department on Social Media

Linkedin ja tässä pitkähkö kuvateksti

Facebook

Instagram  Twitter