Department of Physics

Rauno Julin Professor

Biography:

Research Interests:

In English:
I am probing structures of atomic nuclei by using ion beams delivered by accelerators and by employing novel instrumentation developed in my home laboratory. My goal is to understand how those structures change when the ration of the number of neutrons and protons, which are the nuclear building blocks, decreases or when their total number is very high.  

Suomeksi:
Tutkin atomin ytimen rakennetta kiihdyttimistä saatavien ionisuihkujen ja itse kehitettyjen mittauslaitteistojen avulla. Tavoitteenani on ymmärtää miten ytimen ominaisuudet muuttuvat ytimen muodostavien neutronien ja protonien lukumäärien suhteen pienetessä tai niiden kokonaismäärän ollessa hyvin suuri.

Department of Physics
P.O. Box 35 (YFL)
FI-40014 University of Jyväskylä, Finland
Tel:  +358 40 805 4356
Fax: +358 14 617 411
Street address:
Survontie 9, Jyväskylä
Search contact information
Department on Social Media

Linkedin ja tässä pitkähkö kuvateksti

Facebook

Instagram  Twitter