Department of Physics

Kimmo Kainulainen Professor

Kimmo Kainulainen, Professor

YFL 216
Office Phone: +358408054692

Biography:

Research Interests:

In English:
Cosmology aims to uncover the structure, history and the future development of the Universe, based on astrophysical observations and theoretical calculations. On the other hand the observable universe serves as a novel laboratory for particle physics. Our results have an essential role in the formation of people’s world view.

Suomeksi:
Kosmologian tutkimuksen päämääränä on selvittää maailmankaikkeuden rakenne, syntyhistoria ja tulevaisuus tähtitieteellisiin havaintoihin ja teoreettisiin laskelmiin perustuen. Toisaalta havaittava maailmankaikkeus toimii myös hiukkasfysiikan laboratoriona. Tuloksilla on merkittävä rooli ihmisten maailmankuvan muodostumisessa.

Department of Physics
P.O. Box 35 (YFL)
FI-40014 University of Jyväskylä, Finland
Tel:  +358 40 805 4356
Fax: +358 14 617 411
Street address:
Survontie 9, Jyväskylä
Search contact information
Department on Social Media

Linkedin ja tässä pitkähkö kuvateksti

Facebook

Instagram  Twitter