Department of Physics

Markku Kataja Professor

Markku Kataja, Professor

YFL 206
Office Phone: +358405221044

Biography:

Research Interests:

In English:
My research, carried out within the Complex Materials group at University of Jyväskylä, Department of Physics, is focused on heterogeneous materials, theoretical and numerical modelling, complex fluid mechanics, and their applications in various industrial problems. The most important methods used include X-ray tomographic techniques, 3D image analysis and numerical simulations. The research utilizes an extensive X-ray tomography laboratory that facilitates versatile analysis of the internal microstructure of a wide range of heterogeneous materials. An important part of the research is related to developing tomographic imaging techniques and 3D image analysis methods for quantitative analysis of heterogeneous material properties and using those methods in basic and applied research related e.g. to development of novel bio-based materials. The research thus has direct and wide societal impacts as it supports conversion towards circular economy by contributing to development of new biodegradable materials.

Suomeksi:
Tutkimustyöni, joka tapahtuu Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksella toimivan Complex Materials -tutkimusryhmän puitteissa suuntautuu sisäiseltä rakenteeltaan monimutkaisten kiinteiden ja virtaavien aineiden ominaisuuksiin ja käyttäytymiseen erilaisissa olosuhteissa. Tärkein työssä käytettävä kokeellinen menetelmä on röngenmikrotomografia. Tutkimustyöni sisältää myös tähän menetelmään perustuvien uusien ja tehokkaiden analyysityökalujen kehittämistä soveltavan materiaalitutkimuksen käyttöön. Tutkimuksen tuloksia sovelletaan erityisesti uusien biohajoavien materiaalien kehityksessä sekä erilaisten teollisuudessa esiintyvien käytännön ongelmien syiden selvittämisessä ja ratkaisemisessa. Työllä on suoraa ja laajaa yhteiskunnallista merkitystä liittyen mm. siirtymiseen luonnonvarojen kuluttamisesta niiden kierrätykseen perustuvaan talouteen.

Department of Physics
P.O. Box 35 (YFL)
FI-40014 University of Jyväskylä, Finland
Tel:  +358 40 805 4356
Fax: +358 14 617 411
Street address:
Survontie 9, Jyväskylä
Search contact information
Department on Social Media

Linkedin ja tässä pitkähkö kuvateksti

Facebook

Instagram  Twitter