Department of Physics

Juha Merikoski Senior Lecturer

Juha Merikoski, Senior Lecturer

YFL 217
Office Phone: +358408054100

Biography:

For my recent research and teaching see this page.

Research Interests:

In English:
My field of research is transport phenomena. Transport of matter and energy are central in many everyday applications of physics. My research is basic research, but considering possible applications is an essential part of it. Most recently the focus has been in transport in low-dimensional systems where, for example, applications can be related to molecular-level biology.

Suomeksi:
Tutkimustyöni keskeinen aihepiiri ovat kuljetusilmiöt. Esimerkiksi energian ja materian siirtyminen, ovat keskeisiä monissa fysiikan teollisissa sovelluksissa. Työni on luonteeltaan perustutkimusta, mutta sovellusmahdollisuuksien pohtiminen on oleellinen osa sitä. Viime vuosina olen keskittynyt kuljetusilmiöihin mataladimensioisissa systeemeissä, joiden on kohdalla kyse mm. molekyylitason biologiaan liittyvistä sovelluksista.

Department of Physics
P.O. Box 35 (YFL)
FI-40014 University of Jyväskylä, Finland
Tel:  +358 40 805 4356
Fax: +358 14 617 411
Street address:
Survontie 9, Jyväskylä
Search contact information
Department on Social Media

Linkedin ja tässä pitkähkö kuvateksti

Facebook

Instagram  Twitter