Department of Physics

Janne Pakarinen Academy Research Fellow

Janne Pakarinen, Academy Research Fellow

YFL109
Office Phone: +358408054900

Biography:

Research Interests:

In English:
Most of the known atomic nuclei are spherical or slightly quadrupole deformed. My research employs complementrary spectroscopic methods to study shapes and shape coexistence in exotic atomic nuclei. Results obtained allow the development of better nuclear models that describe atomic nuclei.

Suomeksi:
Valtaosa tunnetuista atomiytimistä on pallomaisia tai siitä lievästi poikkeavia. Tutkimuksessani käytän erilaisia spektroskooppisia menetelmiä muotojen ja muotojen rinnakkaiselon tutkimiseen eksoottisissa atomiytimissä. Tulokseni auttaa kehittämään parempia atomiytimen rakennetta kuvaavia malleja.


Department of Physics
P.O. Box 35 (YFL)
FI-40014 University of Jyväskylä, Finland
Tel:  +358 40 805 4356
Fax: +358 14 617 411
Street address:
Survontie 9, Jyväskylä
Search contact information
Department on Social Media

Linkedin ja tässä pitkähkö kuvateksti

Facebook

Instagram  Twitter