Department of Physics

Heikki Penttilä Senior Researcher

Heikki Penttilä, Senior Researcher

YFL 111
Office Phone: +358407642401

Biography:

Research Interests:

In English:
I am studying the structure of neutron rich nuclei using the IGISOL facility in the accelerator laboratory.  I have specific interest on the fission product yields: which nuclei are produced in particle induced fission of heavy nuclei.  The work is basic research, however, the data of fission yields is utilised in industry and medicine.

Suomeksi:
Tutkin runsasneutronisten atominytimien rakennetta kiihdytinlaboratorion IGISOL-laitteistolla.  Erityinen tutkimuskohde on fissiotuotot: mitä ytimiä ja kuinka paljon syntyy raskaiden ytimien hiukkasherätteisessä fissiossa.  Tutkimus on perustutkimusta, mutta saadulla tiedolla on käyttöä teollisuudessa ja lääketieteessä.


Department of Physics
P.O. Box 35 (YFL)
FI-40014 University of Jyväskylä, Finland
Tel:  +358 40 805 4356
Fax: +358 14 617 411
Street address:
Survontie 9, Jyväskylä
Search contact information
Department on Social Media

Linkedin ja tässä pitkähkö kuvateksti

Facebook

Instagram  Twitter