Department of Physics

Sami Räsänen Senior Researcher

Sami Räsänen, Senior Researcher

YFL 309
Office Phone: +358408054725

Biography:

Research Interests:

In English:
Our group participates into the ALICE experiment at the LHC collider at CERN. This basic research maps out properties of strongly interacting matter in extreme conditions. The research has a connection to cosmology. Progress in the measurement devises may boost e.g. medical applications.

Suomeksi:
Ryhmämme osallistuu CERN:in LHC-törmäyttimen ALICE-kokeeseen. Kokeessa tehdään perustutkimusta aineen käyttäytymisestä äärimmäisissä olosuhteissa. Tutkimuksella on yhtymäkohtia kosmologiaan. Kiihdytinteknologian ja ilmaisinlaitteistojen kehittyminen edistää epäsuorasti mm. lääketieteen sovelluksia.


Department of Physics
P.O. Box 35 (YFL)
FI-40014 University of Jyväskylä, Finland
Tel:  +358 40 805 4356
Fax: +358 14 617 411
Street address:
Survontie 9, Jyväskylä
Search contact information
Department on Social Media

Linkedin ja tässä pitkähkö kuvateksti

Facebook

Instagram  Twitter