Department of Physics

Tero Heikkilä Professor

Tero Heikkilä, Professor

YN 214
Office Phone: +358408054804

Biography:

Research Interests:

In English:
Our nanoelectronics research combines fundamental and applied research. On one hand we study the basic properties of matter and aim at tailoring them, on the other hand the research may lead to new functionalities which in the long term may be applied in consumer electronics.

Suomeksi:
Nanoelektroniikan tutkimuksemme yhdistää perus- ja soveltavan tutkimuksen. Toisaalta selvitämme aineen perusominaisuuksia ja pyrimme räätälöimään niitä, toisaalta tutkimus voi johtaa uusiin funktionaalisuuksiin, joita voi käyttää pitkän päälle jopa kulutuselektroniikassa.

Department of Physics
P.O. Box 35 (YFL)
FI-40014 University of Jyväskylä, Finland
Tel:  +358 40 805 4356
Fax: +358 14 617 411
Street address:
Survontie 9, Jyväskylä
Search contact information
Department on Social Media

Linkedin ja tässä pitkähkö kuvateksti

Facebook

Instagram  Twitter