Department of Physics

Vesa Apaja Senior Researcher

Vesa Apaja, Senior Researcher

YN 212
Office Phone: +358408054059

Biography:

Research Interests:

In English:
Monte Carlo methods can be used to simulate quantum mechanical systems. Also chemical processes of high economical impact, such as surface catalysis, can be simulated, gaining specific knowledge of complex reaction mechanisms. 

Suomeksi:
Monte Carlo -menetelmät mahdollistavat kvanttimekaanisten systeemien simuloinnin. Myös taloudellisesti merkittäviä kemiallisia prosesseja, kuten pintakatalyysia, voidaan simuloida ja saada yksityiskohtaista tietoa monimutkaisista reaktiomekanismeista.

Department of Physics
P.O. Box 35 (YFL)
FI-40014 University of Jyväskylä, Finland
Tel:  +358 40 805 4356
Fax: +358 14 617 411
Street address:
Survontie 9, Jyväskylä
Search contact information
Department on Social Media

Linkedin ja tässä pitkähkö kuvateksti

Facebook

Instagram  Twitter