Fysiikan laitos

ilmapallo ihmettelyä

Fysiikan opinnoissa menestyy niin kokeilija kuin teoreetikko - olennaista on motivaatio ja haasteita pelkäämättömyys.

Fysiikka - Teknologisen yhteiskunnan perusta

Fysiikka on keskeisessä asemassa nykyisessä luonnontieteellisessä tutkimuksessa ja on nykyisen teknologisen yhteiskunnan perusta. Fysiikka on laaja tieteenala, jonka perustutkimuksen pohjalta luodaan koko ajan uutta teknologiaa. Fysiikka tutkii aineen, energian, avaruuden ja ajan käyttäytymistä sekä näihin liittyviä lainalaisuuksia kokeellisin ja teoreettisin menetelmin. Fyysikko on asiantuntija, joka ymmärtää fysikaalisen luonnon ilmiöitä ja osaa soveltaa ymmärrystään monilla eri aloilla. Fysiikan laitos kouluttaa fysiikan tutkijoita, opettajia ja soveltajia antamalla opetusta vuorovaikutteisuuden ja tutkimuksellisuuden hengessä. Osaamisen ja tieteen tekemisen taitojen rakentuminen jatkuu ohjatun ryhmätyöskentelyn kautta sekä harjoittelussa laitoksen tutkimusryhmissä. Laitoksen opiskelukulttuuria luonnehtii opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden keskinäinen mutkaton yhdessä tekemisen meininki. Jyväskylän yliopiston YouTube-kanavalta löydät tutkimuksesta ja yliopisto-opiskelusta kertovia videoita:

Fysiikka oppiaineena

Fysiikan alalla voi Jyväskylän yliopistossa suorittaa luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot sekä filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin jatkotutkinnot. Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä pääaine on fysiikka. Maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Pääaineena voi opiskella fysiikkaa, soveltavaa fysiikkaa tai teoreettista fysiikkaa. Fysiikan opettajan maisterin tutkinnon pääaine on fysiikka. Perustutkinnon jälkeen voit suunnata tutkijan uralle ja jatkaa opintojasi filosofian tohtoriksi. Jatkoulutusopintojen laajuus on 60 opintopistettä

Fysiikka sivuaineena

Fysiikka voi suorittaa sivuaineena: kaikille vapaat fysiikan perusopintojen ja aineopintojen sekä fysiikan, soveltavan fysiikan ja teoreettisen fysiikan syventävien opintojen opintokokonaisuudet. Tutustu fysiikkaan sivuaineena paremmin Jyväskylän yliopiston sivuaineportaalissa.

Sijoittuminen työelämään

Hyödyllisiä linkkejä