Fysiikan laitos

Fysiikka

Fysiikan tutkimusta

 

Fysiikka on tiede, joka tutkii aineen, energian, avaruuden ja ajan käyttäytymistä sekä vuorovaikutuksia näiden välillä. Fysiikka pyrkii löytämään luonnonilmiöiden lainalaisuuksia kokeellisin ja teoreettisin menetelmin ja kuvaamaan näitä matemaattisesti. Fysiikan perustutkimus painottuu Jyväskylässä ydin- ja kiihdytinfysiikkaan, nano- ja materiaalifysiikkaan sekä hiukkasfysiikkaan ja kosmologiaan.

Fysiikan osaajia tarvitaan yhä enemmän myös sovellusten alueella, sillä fysiikka on kaiken luonnontieteen ja koko nykyisen teknisen yhteiskunnan perusta. Ilman fysiikan tuntemusta matkapuhelimet eivät toimisi, autot eivät kulkisi eivätkä lentokoneet pysyisi ilmassa. Fyysikon koulutus tarjoaa kestävät työvälineet haastavien ongelmien ratkaisuun mitä moninaisimmissa yhteyksissä.

 

Takaisin pääsivulle   Seuraava sivu