Fysiikan laitos

Fysiikan alan sivuaineopintokokonaisuudet

Fysiikka, teoreettinen fysiikka ja soveltava fysiikka
   
Fysiikan approbatur  16 ov
FYS101-103 Fysiikan peruskurssit I-III  16 
   
Fysiikan cum laude approbatur  35 ov
Fysiikan approbatur 16
FYS206 Klassinen fysiikka 1) 6
FYS207 Moderni fysiikka 5
Seuraavia valinnaisia fysiikan kursseja 8
- FYS200 Fysiikan matemaattiset perusteet II
- FYS202 Luonnontieteiden tiedonhankinta 
- FYS205 Demonstraatiokurssi (vain opettajille) 
- FYS232 Kvanttimekaniikka I
- FYS242 Statistinen fysiikka
- FYS338 Elektroniikka I
- FYS380 Fysiikan historia
1) tai kurssi FYS211 Mekaniikka tai FYS222 Sähköoppi (tai molemmat)

Fysiikan cum laude approbatur-opintokokonaisuuden suorittaminen edellyttää fysiikan matemaattisten perusteiden I ja II tai matematiikan approbaturopintokokonaisuuden hallintaa.

Fysiikan, teoreettisen fysiikan ja soveltavan fysiikan laudatur

Fysiikka  68 ov  Teoreettinen fysiikka  68 ov  Soveltava fysiikka 68 ov
Fysiikan cum laude approbatur 35 35 35
FYS3xx-4xx Laudatur-kursseja 16-20 21-25 16-20
FYS460 Fysiikan ohjelmatyöt 5 - 5
FYS450 Seminaari 2 2 2
FYS470 Erikoistyö tai 
FYS499 Laudatur-tutkielma
6-10 6-10 6-10