Fysiikan laitos

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto 120 ov

Pääaineopinnot (fysiikan, soveltavan fysiikan ja elektroniikan cum laude approbatur)


Fysiikka  53 ov Soveltava fysiikka  53 ov Elektroniikka 53 ov
FYS100-200 Fysiikan matemaattiset perusteet I-II1) 10 10 10
FYS101-103 Fysiikan peruskurssit I-III 16 16 16
FYS207 Moderni fysiikka 5 5 5
FYS211 Mekaniikka 2) 4 - -
FYS222 Sähköoppi 2) 5 5 5
FYS242 Statistinen fysiikka 5 - -
FYS271 CAD-kurssi - 1 -
FYS338 Elektroniikka I - 5 5
FYS390 Säätötekniikka - 3 -
FYS438 Elektroniikka II - - 4
FYS401 Digitaalielektroniikka - - 3
FYS2xx - 3xx kursseja 5 5 2
FYS299 LuK-tutkielma 3) ja  FYS501 Kypsyysnäyte 3 3 3

1) Kyseiset kurssit (FYS100 ja FYS200) voidaan sisällyttää myös matematiikan sivuaineapprobaturiin (korvaavat kurssin MAT161 Approbatur 2).
2) Jos maisterin tutkinto aiotaan suorittaa opettajan vaihtoehdon mukaan, voidaan kurssit FYS211 Mekaniikka ja FYS222 Sähköoppi korvata kurssilla FYS206 Klassinen fysiikka ja FYS242 Statistinen fysiikka jollakin FYS2xx-3xx -kurssilla.
3) LuK-tutkielmaksi voidaan hyväksyä myös erikoistyön kirjallinen raportti.

Sivuaineopinnot 32-37 ov
Matematiikan approbatur, kurssi Johdatus matematiikkaan, jos kurssi ei sisälly matematiikan approbaturiin ja approbatur jossakin muussa aineessa tai Matematiikan cum laude approbatur. Erityistapauksissa muista sivuaineopinnoista on sovittava oppiaineen professorin kanssa.

Kieli- ja viestintäopinnot 3 ov
Viestintäkurssi 1 ov
Toinen kotimainen kieli 1 ov
I vieras kieli 1 ov

Vapaasti valittavat opinnot 27-32 ov
Vapaavalinnaisia opintoja esim. fysiikassa, matematiikassa, kemiassa, tietotekniikassa ja tietoliikennetekniikassa on suoritettava siten, että tutkinnon laajuus on vähintään 120 ov.