IsoBaari

IRC-Ohje, Irssi&Jalava

IRC-ohje: Irssi Jalavalla

 

IRC on suosittu tekstipohjainen pikaviestipalvelu. Siinä keskustelu on jaettu erillisille kanaville. Kanavia on tarjolla kasapäin ja jokainen käyttäjä voi myös perustaa omia kanavia esimerkiksi kaveripiirin yhteydenpitovälineeksi. Yksi tällainen kanava on #isobaari, jossa monet fysiikan laitoksen opiskelijat irkkaavat. IRC onkin kätevä tapa pitää yhteyttä muihin opiskelijoihin.

Irkkaaminen on mahdollista graafisilla, omalla koneella ajettavilla ohjelmilla. Tällaisia ovat esimerkiksi XChat, jonka käyttöön löytyy oma ohje, ja mIrc. Monet suosivat kuitenkin palvelimella ajettavaa Irssiä. Vaikka Irssi voi tekstipohjaisena ohjelmana aluksi tuntua vaikealta tai ankealta, se osoittautuu nopeasti erittäin käyttökelpoiseksi. Kun ohjelma pyörii palvelimella ja siihen otetaan erikseen etäyhteys omalta koneelta on mahdollista nähdä oman poissaolon aikana kirjoitetut viestit. Lisäksi muille käyttäjien ruutu ei täyty poistumis- ja saapumisilmoituksista. (Huomaa, että on olemassa erillinen tapa merkitä itsensä poissaolevaksi, vaikka Irssi olisikin käynnissä ja liittynyt kanavalle). Irssin käyttäjänä olet lisäksi yleisesti parempi ihminen kuin mIRC- ja XChat-käyttäjät.

Lisätietoja IRC:stä löytyy esimerkiksi Wikipedian IRC-artikkelista.

Tässä ohjeessa neuvotaan, kuinka voit ajaa Irssiä yliopiston Jalava- ja Halava-palvelimilla. Jalava ja Halava ovat yliopiston Tietohallintokeskuksen Linux-palvelimia, joka on siis aina päällä. Palvelimelle kirjaudutaan sisään omilla yliopiston ATK-verkon tunnuksilla, ja Irssiä käytetään omalta koneelta SSH-etäyhteyden yli.

 

Käyttäjätunnuksen aktivointi

Jotta voit alkaa käyttämään yliopiston Linux-palvelimia, on sinun aktivoitava käyttäjätunnuksesi Unix-koneille (fuksit: tätä ennen on toki myös ylipäätään saatava yliopiston ATK-tunnukset, joista olet saanut lisätietoja hyväksymiskirjeessä ja tutoriltasi).

Käyttäjätunnukset aktivoiminen tapahtuu osoitteessa salasana.jyu.fi. Valitse etusivulta "
Salasanan vaihto, tunnuksen tietojen päivitys" ja kirjaudu sisään omilla yliopistoverkon käyttäjätunnuksillasi. Napsauta sitten sivun alareunassa olevaa "Activate UNIX" -painiketta, jonka jälkeen painikkeen teksti muuttuu muotoon "Deactivate UNIX", josta käyttöoikeudet voisi peruuttaa (tähän ei ole koskaan tarvetta). Sivun tulisi näyttää jotakuinkin tällaiselta, kiinnitä huomiota alleviivattuihin kohtiin

Unix-aktivointi

 

SSH-etäkäyttöohjelman asentaminen

Yliopiston palvelimia käytetään salatulla SSH-etäyhteydellä. Sitä varten tarvitset SSH-pääteohjelman. Windows-käyttäjille paras valinta on PuTTY, Linux-käyttäjät voivat käyttää valmista ssh-komentorivikomentoa. Seuraavaksi neuvotaan PuTTYn asennus ja käyttö (Linux-käyttäjät pääsevät niin helpolla etteivät tarvitse edes ohjetta, tämän ohjeen lopussa on kuitenkin vähän tietoja myös heille). Lataa PuTTY tästä. Jos linkki ei toimi tai haluat muutoin lisätietoja ohjelmasta, vieraile PuTTYn kotisivuilla. PuTTy toimii pelkästään lataamallasi yksinäisellä exellä, eikä erillistä asentamista tarvitse tehdä. Exe kannattaakin laittaa suoraan työpöydälle näkyvälle paikalle. Tulet käyttämään sitä paljon :)

Käynnistä PuTTY. Ensimmäiseksi näet PuTTy Configuration -ikkunan. Valitse seuraavat asetukset (vertaa oheinen kuva)

Host Name: jalava.cc.jyu.fi
Port: 22
Connection type: SSH

Puttyn perusasetukset

 

Avaa sitten Category-listalta kohta Connection - Data ja laita Auto-login username -kohtaan oma ATK-verkon käyttäjätunnuksesi. Valitse myös Window - Translation -kohdasta merkistökoodauksesksi kohtaan "Received data assumed to be in which character set:" arvo UTF-8. Vertaa oheisiin kuviin

Puttyn asetuksiaLisää Puttyn asetuksia

 

Tämän jälkeen voit kirjoittaa Session -ikkunan Saved Sessions -kohtaan vaikka "Jalava" ja painaa sen jälkeen Save -nappia, jolloin tekemäsi asetukset tallennetaan tulevaa käyttöä varten. Paina tämän jälkeen Open-painiketta, jolloin yhteys Jalavaan muodostetaan. Vastaisuudessa riittää, kun kaksoisnapsautat Saved Sessions -kohtaan ilmestynyttä Jalava-tekstiä ja yhteys muodostetaan.

Kirjoita aukeavaan ikkunaan ATK-tunnuksesi salasana. Nyt ikkunassa pitäisi lukea

[nimesi@jalava ~]$

Vertaa oheinen kuva:

Jalava-yhteys

 

Eteesi aukesi Linuxin komentorivi. Jos kirjoitat ikkunaan ls ja painat enteriä, näet tiedosto- ja kansiolistan, jossa on kaikki mitä sinulla on yliopiston koneiden G-asemalla. Komennot kuten cd kansionnimi, cd .. ja muut Unixin komentorivin komennot toimivat. Linuxin komentorivistä löytyy lisätietoja Linux.fin artikkelista Komentorivin perusteet.

Irkkiin

Kirjoita

screen irssi

jolloin avaat Jalava-koneelle screenin, jossa toimii Irssi. Screen on ohjelma, joka ajaa sisällään muita ohjelmia siten, että ohjelmat eivät sammu, kun yhteys palvelimeen katkaistaan. Screenissä pyörivä Irssi jää pyörimään, vaikka sammuttaisit oman koneesi. Lisätietoja Screenistä löytyy Linux.fistä.

Kun Screen on kerran käynnistetty, pääset siihen aina takaisin, kun kirjaudut edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti Jalavalle ja kirjoitat komennon screen -r. Jos tämä ei toimi (esimerkiksi yhteyskatkon jälkeen) kokeile komentoa screen -rd. Pääset pois screenistä (sitä sulkematta), Jalavasta ja PuTTYstä kun painat ctrl+a+d

 

Kun irssi on auki, on aika ottaa yhteys palvelimelle ja liittyä kanavalle keskustelemaan muiden kanssa. Ota yhteys yhdistää yliopiston IRC-palvelimelle (joka on yhteydessä satoihin muihin IRCNet-verkon palvelimiin) komennolla

/connect irc.jyu.fi

Aseta tämän jälkeen kutsumanimesi komennolla /nick lempinimesi. Oletuksena kutsumanimenäsi on käyttäjätunnuksesi. Kuten jo ehkä huomasit, Irssiä käytetään komennoilla, jotka alkavat kauttaviivalla. Komennot voivat alkuun tuntua hankalilta, mutta opit ne nopeasti. Normaalissa käytössä et juuri tarvitse komentoja. Kirjoita sitten komento /set term_charset UTF-8, jotta näet ääkköset ja muut erikoismerkit oikein. Tallenna asetus komennolla /save.

Nyt kun yhteys on muodostettu, on aika liittyä IsoBaarin IRC-kanavalle, josta löydät muita laitoksemme fyysikoita. Liittyminen tapahtuu komennolla

/j #isobaari

Olet nyt liittynyt ensimmäistä kertaa IRC-kanavalle, onneksi olkoon! Näkymäsi on jotakuinkin tämän näköinen:

Irkki

Kun liityt kanavalle, näet ensimmäisenä ilmoituksen liittymisestäsi (kuvassa nimimerkkinä on "fyysikkokerho"). Tämän jälkeen kerrotaan kanavan aihe (englanniksi Topic), jolla saattaa olla jotain tekemistä sen kanssa, mistä kanavalla puhutaan. Tämän jälkeen näet listan kanavalla olevista henkilöistä. Voit kirjoittaa tekstiä normaalisti, ja enterin painallus lähettää viestisi. Kanavalle tulevat viestit näkyvät muodossa

<nimi> Viesti

Kanavan viestejä voi selata Page Up ja Page Down -painikkeilla.

Voit samalla tavalla liittyä myös muille kanaville, esimerkiksi Ainejärjestö Ynnän kanava on #ynna. Lisäksi monilla KOASin kohteilla on oma IRC-kanava, kokeile /j #kohteesinimi. Kortepohjassa asuvia kiinnostanee Kortepohjan kanava #kortex. Kanavalta toiselle siirtyminen onnistuu näppäinyhdistelmällä alt+1, alt+2, alt+3 jne.

Listaa kanavalla olevista henkilöistä ei oletuksena näytetä aina. Sen saa näkyviin komennolla

/names

Niin helppoa se on. Huomaa, että Irssi -ohjelmaa voi käyttää myös ilman Screeniä, vaikka omalta koneelta esimerkiksi XChatin tapaan, mutta tällöin Screenin antamat hyödyt jäävät saavuttamatta. Lisäksi PuTTy ei ole ainoa ohjelma maailmassa, jolla SSH-yhteyden voi ottaa (joskin ehkä paras Windows-maailmassa). Jos pääsit näin pitkälle, kysy lisää #isobaari -kanavalta, neuvomme mielellämme!

Muista, että vastaisuudessa sinun ei tarvitse käynnistää Irssiä uudelleen, vaan se on aina taustalla päällä ja saat sen näkyviin komennolla screen -r. Irssi jää taustalle päälle, kun vain katkaiset yhteyden palvelimeen sulkemalla Puttyn.

Irssi on erittäin monipuolinen ohjelma, ja tässä siitä käytiin läpi vain yksinkertaisimmat perusasiat. Lisätietoja kannattaa hommata Linux.fin Irssi-oppaasta.

Linux-käyttäjille

Linux-koneiden konsolilla SSH-yhteyden saa helposti kirjoittamalla

ssh omakirjautumisnimi@jalava.cc.jyu.fi

Tai suoraan

ssh -t omanimikirjautumisnimi@jalava.cc.jyu.fi screen -r

 

Tällöin screen palautuu suoraan salasanan kirjoittamisen jälkeen. Helpoiten homma toimii kun lisää ~/.bashrc

-tiedostoon rivin

alias irkki='ssh -t omanimikirjautumisnimi@jalava.cc.jyu.fi screen -r'

 

Nyt kyseinen komento tulee kun kirjoitat konsoliin irkki.

 

Tervetuloa juttelemaan!