Fysiikan laitos

Solitoni 28.9.2015

In English

Seuraava Solitoni ilmestyy ma 12.10.

Uusia kasvoja. Yan Zhue aloittaa post-doc -tutkijana teoreettisen hiukkasfysiikan alalla, tervetuloa!

Apurahauutisia. Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö on myöntänyt puolivuotisen apurahan Juhani Hyväriselle jatko-opintoihin, hienoa!

Tutkintotilanne, ohjaajat huomio! Tänä vuonna laitokselta on tähän mennessä valmistunut 14 maisteria ja 21 kandia. Tavoitteeseen on vielä reilusti matkaa. Pyrittehän omalta osaltanne huolehtimaan, että ohjaus on sujuvaa ja tarkastukset eivät jää muiden töiden jalkoihin. 

Kansainvälinen kesäkoulu 2016. Matemaattis-luonnontieteellisen ja informaatioteknologian tiedekuntien yhteinen kesäkoulu (26th Jyväskylä Summer School) järjestetään ensi kesänä 3.8.-19.8. Fysiikan laitoksen toivotaan järjestävän 3-4 kurssia. Mikäli olet kiinnostunut kurssin järjestämisestä ota yhteyttä Olliin (Tarvainen) tai Minttuun 23.10. mennessä. Kesäkoulu tarjoaa loistavan mahdollisuuden esimerkiksi jatko-opiskelijoille suorittaa omaan tieteenalaan liittyviä korkeatasosia kursseja ja muodostaa kontakteja. Ryhmien tulee kattaa kurssien järjestämisestä koituvat kulut ensisijaisesti toimintamenoistaan tai projektirahoituksestaan. Lisätietoa kesäkoulusta löytyy osoitteesta https://www.jyu.fi/science/muut_yksikot/summerschool/en/

JYU:n linjaukset opetussuunnitelmiin 2017-2020. Linjauksissa korostetaan mm. työelämärelevanssai ja yrittäjyyttä sekä opintojen kuormittavuuden hallintaa.

SA:n syyskuun haku: konsortio-ohje tarkentui. Akatemian konsortio-ohjeistus on muuttunut syyskuun haussa. Konsortiohakijoille tarkoitettua ohjetta on palautteen perusteella tarkennettu teknisten yksityiskohtien osalta. Nämä tarkennukset koskevat konsortion johtajan hakemusta, liitteiden jättämistä ja lomakkeen täyttämistä. Tarkennetut ohjeet on koottu aikaisemmin julkaistun konsortio-ohjeen viimeiselle sivulle. Ohjeistuksella on tarkoitus helpottaa konsortiohakemuksen kokoamista.

Tiedeneuvosto tukee EU-rahoituksen hakemista. Tarjolla matka-rahaa ja hakemusten kommentointiapua.

Työhyvinvointikysely on vastattavissa 28.9. - 11.10.2015. Vastaamalla kyselyyn pääset vaikuttamaan oman laitoksesi, tiedekuntasi ja koko yliopistomme valintoihin siitä mitä yliopistossa kehitetään työhyvinvoinnin osalta.

Jatko-opiskelija, osallistu tutkimukseen. PhD studies in Finnish Universities have not been mapped before in a nationwide survey. In order to better understand the different situations of PhD students this survey has been developed, the results are used as guidelines for PhD associations in university politics and also for PhD program coordinators for educational development. Please support our cause by taking 7-15 min. of your time and answer the survey and let’s improve PhD studies at least for future generations.

Welcome to NSDAYS 2015! Now, all the topics, and most of the abstracts for the talks are online. The deadline for the abstracts and registration is today, September 28! More info from Riitta-Liisa.

Tapahtumia

Tärkeitä hakuja

Aikaisemmat viikkotiedotteet

Tiedotettavaa seuraavaan Solitoniin? Sähköpostia Mintulle.