Fysiikan laitos

Solitoni 17.10.2016

In English

Uusia kasvoja. Kimmo Ranttilan ohjauksessa aloittaa 17.10 siviilipalvelusta suorittava Joona Ihanainen. Joona työskentelee meillä 30.9.2017 saakka. Tervetuloa!

Haussa 6-8 tutkimuskausipaikkaa opetuksen kehittämistä koskevan tutkimuksen tekemiseen. Bongasitte varmaan tämän Sähköjyvästä? Jyväskylän yliopiston opettajilla on mahdollisuus hakea opetuksesta ja hallintotehtävistä vapaata tutkimuskautta vuonna 2017 opetuksen kehittämistä koskevan tutkimuksen tekemiseen. Hakijoilla tulee olla yksikön johtajan/dekaanin hyväksymä työskentelysuunnitelma, josta ilmenee tutkimuskauden kokonaiskesto. Suositeltava tutkimuskauden kokonaiskesto on vähintään 5 kk. Haettavana oleva tutkimuskausi tulee käyttää vuoden 2017 loppuun mennessä.

Uusia eEducation -hankkeita haetaan teemalla "arviointi ja palaute kehittyvissä oppimisympäristöissä". Painopisteenä on arviointikulttuurin ja - käytänteiden uudistaminen sekä sitä kautta opiskelijan oppimisen ja elinikäisen oppimisen valmiuksien tukeminen. Mukaan toivotaan tiimejä, jotka sitoutuvat suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan moderneja arviointi- ja palautekäytänteitä digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Kehittämistyön tulee kohdentua laajasti oppimisen arviointiin omassa yksikössä ja/tai monitieteisessä yhteistyössä. Kehittämistyön tulokset tulee olla hyödynnettävissä omaa yksikköä laveammin. Kehittämistyön tulee nivoutua opetussuunnitelmauudistukseen.

Jyväskylän kaupungin vastaanottojen haku kongresseille ja seminaareille vuodelle 2017. Rehtori pyytää anomuksia vuodelle 2017 suunnitelluista kongresseista, seminaareista ja vastaavista tilaisuuksista, joihin toivotaan kaupungin vastaanottoa. Vuotta 2017 koskevat anomukset palautetaan pe 21.10.2016 mennessä sähköisesti osoitteeseen kirsi.linna@jyu.fi.  Anomuksesta tulee käydä ilmi tilaisuuden nimi, järjestäjät, ajankohta, toiveaika kaupungin vastaanotolle, yhteyshenkilö/t, arvioitu osallistujamäärä ja perustelut sille, miksi vastaanottoa haetaan. Vastaanottoa anovien yksiköiden tulee tarvittaessa varautua osallistumaan vastaanoton kustannuksiin. Rehtori valitsee puollettavat anomukset. Valintaperusteita ovat esimerkiksi huomattava merkkitapahtuma, tapahtuman kansainvälisyys, tilaisuuden arvioitu osanottajamäärä tai se, tukeeko tilaisuus yliopiston painoaloja tai sellaisia toimintoja, jotka ovat vain meidän yliopistomme profiilissa.

Kysely tutkimustiedon yhteiskunnallisen hyödyntämisen mahdollisuuksia Jyväskylän yliopistossa. Toiminnan kehittämistä varten tiedustelemme kyselyssä mm. yhteistyöhön, innovaatioihin ja yrittäjyyteen liittyviä asioita. Kyselyn lopussa on tilaa myös vapaamuotoisille toiveille ja näkemyksille. Kysely on osa Accelerator Chain –tutkimushanketta, jonka toteuttamiseen osallistuvat Agora Center, Tutkimus- ja innovaatiopalvelut sekä IT-tiedekunta. Hanke on osa Tekesin rahoittamaa Kino –ohjelmaa, jonka tavoitteena on julkisten tutkimusorganisaatioiden toiminnan kehittäminen tutkimuksessa luodun uuden tiedon sekä osaamisen levittämiseksi yhteiskuntaan sekä elinkeinoelämään. Vastaa 23.10.2016 mennessä. Kyselyyn vastaamiseen kuluu vain muutama minuutti! Korppi -kyselyyn voit vastata täällä: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?qid=18974

Ilmianna yhteisöllisyyden rakentaja.

Fyysikkokerhon pöytätennis-ranking avoinna myös henkilökunnalle. Muutama viikko sitten käynnistettiin f(k):n organisoima JYFL-pöytätennis ranking-lista. Lista on avoin myös henkilökunnalle. Lisätietoja löydät laitoksen toisen kerroksen ilmoitustaululta. Tervetuloa mukaan pelaamaan!

Lue myös

Tapahtumia

 • Webpropol -kurssipalautekoulutukset opetushenkilökunnalle
 • Kollokvio: F. Sebastian Bergeret, DIPC San Sebastian: Magneto-electric and magneto-thermal effects in superconducting hybrid structures with spin-dependent fields,, pe 21.10. klo 10.15 (FYS1)
 • Väitös: Ville Vaskonen, "Dark Matter and Baryogenesis in Higgs Portal Models", pe 21.10.2016 klo 12 (FYS1)
 • Henkilöstön valokuvaukset ke 26.10. klo 10-11 ja to 27.10. klo 13-14 (FL220)
 • Open Access Road Show Ylistönrinteellä ke 26.10. klo 11-13
 • Professori Juha Äystön jäähyväisluento, pe 28.10.2016 klo 12 (FYS1)
 • Henkilökunnan ja perheenjäsenten liikuntapäivä 29.10.
 • Hanke Roadshow Ylistönrinteellä, to 3.11. klo 11-13
 • Kollokvio: Jukka Pekola, Aalto University: TBA, pe 4.11.2016 klo 10.15 (FYS1)
 • Kollokvio: Esa Räsänen, Tampere University of Technology: Fractals in complex signals: From heartbeats to drumming, pe 18.11.2016 klo 10.15 (FYS1)
 • Tiedekunnan pikkujoulut 25.11.
 • Kollokvio: Mikhail Silaev, University of Jyväskylä: Giant thermospin effects in superconductors, pe 2.12.2016 klo 10.15 (FYS1)
 • Laitoksen joululounas ja iltaan asti jatkuvat hallintohenkilökunnan poispotkijaiset 9.12.
 • Nobel-yleisöluento, la 10.12. klo 13.00 (Kirjasto, Minnansali)

Tärkeitä hakuja

Aikaisemmat viikkotiedotteet

Tiedotettavaa seuraavaan Solitoniin? Sähköpostia Mintulle.