Fysiikan laitos

Fysiikan laitoksen tutkimus

Fysiikan laitoksessa tehdään tutkimusta kolmella pääalalla:

Tutkimus on kokeellista ja teoreettista perustutkimusta sekä perustutkimukseen pohjautuvaa soveltavaa tutkimusta.

Materiaalifysiikan tutkimusaloja ovat nanofysiikka ja nanoelektroniikka, matalan lämpötilan fysiikka, huokoisen aineen fysiikka ja statistinen fysiikka. Valtaosa tutkimuksesta tapahtuu monitieteisessä Nanoscience Centerissä (NSC), jossa kokeellisen tutkimuksen käytössä ovat ajanmukaiset ja monipuoliset tutkimuslaitteet.

Ydinfysiikan ja kiihdytinpohjaisen fysiikan tutkimus on pääosin kiihdytinlaboratorion  hiukkaskiihdyttimellä (syklotroni) suoritettavaa ydinrakenteen tutkimusta. Teoreettisen tutkimuksen kohteita ovat  ydinmallit  ja heikkoihin vuorovaikutuksiin liityvät ilmiöt. Kiihdytinpohjaiseen soveltavaan tutkimukseen kuuluvat  ionisuihkuilla tehtävä materiaalitutkimus, säteilykestävyysmittaukset ja lääketieteellisten isotooppien valmistus. Fysiikan laitoksen kiihdytinlaboratoriossa tapahtuva ydin- ja kiihdytinpohjaisen fysiikan tutkimus on Suomen Akatemian nimeämä huippututkimusyksikkö vuosina 2006-2011.

Hiukkasfysiikan tutkimuksen kohteena ovat subatomaariset ilmiöt, ja sen pääaloja ovat kosmologia, neutriinofysiikka ja ultrarelativististen raskasionitörmäysten fysiikka.

Tutkimusta kuvataan yksityiskohtaisemmin laitoksen vuosikertomuksissa ja yllä olevissa linkeissä