Fysiikan laitos

Gamma spectroscopy

Tutkijat työskentelemässä JUROGAM-ilmaisinjärjestelmän kanssa Kiihdytinlaboratoriossa

Ydin- ja kiihdytinpohjainen fysiikka

Yksikkö koostuu kahdeksasta tutkimusryhmästä, joista suurin osa käyttää hyväkseen JYFL:n kiihdytinlaboratorion laitteistoja ja syklotronista saatavia kevyt- ja raskasionisuihkuja. Suomen akatemian vuosiksi 2006-2011 sekä 2012-2017 nimeämän huippuyksikön esite ohessa (CoE-esite). Kiihdytinlaboratorion tiedotuslehti Newsletter.

Kiihdytinteknologiaryhmä vastaa K-130 syklotronin ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

Ionilähderyhmä vastaa uusien suihkujen tuottamiseen tarvittavien menetelmien ja ionilähteiden kehittämisestä.

Ioniohjainryhmä käyttää kehittämäänsä ioniohjainta ja siihen kytkettyjä suihkun jäähdytys- ja kimputussysteemiä, ioniloukkuja sekä laserlaitteistoja protoni- ja neutronirikkaiden ytimien hajoamisen ja perustilojen tutkimuksessa.

Ydinspektroskopiaryhmä tutkii protonirikkaiden ja superraskaiden ytimien viritystilarakenteita kehittämillään ydinspektroskopian menetelmillä, joissa moderneja ilmaisinsysteemejä yhdistetään rekyylinerottimeen. Ryhmä tulee rakentamaan uuden rekyylinerottimen keveiden N ≈ Z ytimien tutkimiseksi.

Reaktioryhmä vastaa huippuyksikön yhteistyöstä CERNin ALICE projektissa ja JYFL:in kiihdyttimellä tehtävästä ydinreaktioiden tutkimuksesta.

Kaupallisista sovelluksista vastaava ryhmä huolehtii JYFL:n kiihdytinlaboratorion yhteistyöstä Euroopan avaruusjärjestön ESAn sekä Euroopan ilmailu- ja avaruusteollisuuden kanssa.

Kiihdytinpohjaisen materiaalifysiikan ryhmä käyttää ionisuihkuja materiaalitutkimuksessa sekä materiaalien karakterisoimiseen että niiden muokkaamiseen.

Teoriaryhmä kehittää ydinmalleja ja tutkii heikon vuorovaikutuksen fysiikkaan ja neutriinofysiikkaan liittyviä ydinprosesseja.