Fysiikan laitos

Ydin- ja kiihdytinfysiikka

Yksikkö koostuu kahdeksasta tutkimusryhmästä, joista suurin osa käyttää hyväkseen JYFL:n kiihdytinlaboratorion laitteistoja ja syklotronista saatavia kevyt- ja raskasionisuihkuja. Suomen akatemian vuosiksi 2006-2011 nimeämän huippuyksikön esite ohessa (CoE-esite). Kiihdytinlaboratorion tiedotuslehti Newsletter.

Kiihdytinteknologiaryhmä vastaa K-130 syklotronin ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

Ionilähderyhmä vastaa uusien suihkujen tuottamiseen tarvittavien menetelmien ja ionilähteiden kehittämisestä.

Ioniohjainryhmä käyttää kehittämäänsä ioniohjainta ja siihen kytkettyjä suihkun jäähdytys- ja kimputussysteemiä, ioniloukkuja sekä laserlaitteistoja protoni- ja neutronirikkaiden ytimien hajoamisen ja perustilojen tutkimuksessa.

Ydinspektroskopiaryhmä tutkii protonirikkaiden ja superraskaiden ytimien viritystilarakenteita kehittämillään ydinspektroskopian menetelmillä, joissa moderneja ilmaisinsysteemejä yhdistetään rekyylinerottimeen. Ryhmä tulee rakentamaan uuden rekyylinerottimen keveiden N ≈ Z ytimien tutkimiseksi.

Reaktioryhmä vastaa huippuyksikön yhteistyöstä CERNin ALICE projektissa ja JYFL:in kiihdyttimellä tehtävästä ydinreaktioiden tutkimuksesta.

Kaupallisista sovelluksista vastaava ryhmä huolehtii JYFL:n kiihdytinlaboratorion yhteistyöstä Euroopan avaruusjärjestön ESAn sekä Euroopan ilmailu- ja avaruusteollisuuden kanssa.

Kiihdytinpohjaisen materiaalifysiikan ryhmä käyttää ionisuihkuja materiaalitutkimuksessa sekä materiaalien karakterisoimiseen että niiden muokkaamiseen.

Teoriaryhmä kehittää ydinmalleja ja tutkii heikon vuorovaikutuksen fysiikkaan ja neutriinofysiikkaan liittyviä ydinprosesseja.

Yhteystietohaku
MLTK Sosiaalisessa mediassa

Linkedin

Facebook

Instagram