Runebergistä riimuihin -verkkokurssin tekstinymmärrysharjoitukset

 

Opettaja: Marko Lamberg

 

 

Yleistä

 

Harjoituksiin

 

 

 

Yleistä

 

Kurssin aikana käydään yhdessä lävitse tekstejä, jotka edustavat ruotsin kielen varhaisempia muotoja. Opiskelijat saavat vähintään viikkoa ennen aineiston ja ohjeet, joiden pohjalta he suorittavat tehtävän. Tehtävää suoritettaessa voi käyttää apuna sanakirjoja yms. aineistoa. Myös Runebergistä riimuihin -verkkoresurssin aineistot kuten kirjallisuus- ja aineistoluettelo, kielioppi ja itsenäisesti suoritettavat tekstinymmärrysharjoitukset tukevat tekstinymmärrysosiota, vaikka niitä ei olekaan pakko käydä lävitse tämän osion puitteissa.

 

Tehtävät palautetaan opettajalle Marko Lambergille sähköpostiosoitteeseen marko.lamberg@campus.jyu.fi viimeistään tekstinymmärryssessiota edeltävänä tiistaina klo 16.00.

 

Harjoitukset käydään lävitse yhteisesti sessioissa, joiden aikataulu on seuraava:

 

          

           Opetusajankohta: helmi-kesäkuu 2007   HUOM!  MUUTOKSET AIKATAULUSSA MAHDOLLISIA!

           Ma 5.2. klo 16.30-n. 18: Kaikkien osioiden yhteinen johdanto (2 tunnin verkkosessio)

           To 15.2., 22.2., 8.3, 22.3., 29.3., 12.4., 26.4., 3.5., 10.5. ja 24.5. klo 16.30-n. 18: Tekstinymmärrysharjoituksia (opettajana Marko Lamberg)

           Viikko 22: Tentti

           Viikko 23: Molemminpuolinen palaute (todennäköisesti 6.6.)

           (ks. myös sivu http://www.cc.jyu.fi/mirator/keskiaika0607.htm)

 

 

Sessioissa opiskelijat saavat seuraavan tehtävän ja sitä koskevan aineiston. Opetuskieli on suomi.

 

Kurssin pohjatietoina edellytetään nykyruotsin kirjallista ymmärtämistä. Harjoitusten aikana edetään kurssin nimen mukaisesti Runebergin aikalaisten eli 1800-luvulla puhutusta uusruotsista kohti vanhempia kielimuotoja.

 

Kurssin aikana läpikäytävät tekstit jakautuvat seuraavasti eri kielikausien kesken:

Uudempi uusruotsi 1732-1906:            2 harjoitusta

                                                                    (1 tekstinäyte 1800-luvun puolivälistä, 1 tekstinäyte 1700-luvun puolivälistä)

Vanhempi uusruotsi 1526-1732:          3 harjoitusta

                                                                    (2 tekstinäytettä 1600-luvulta, 1 tekstinäyte 1500-luvulta)

Nuorempi muinaisruotsi 1375-1526:   2 harjoitusta

                                                                    (1 tekstinäyte 1400-luvulta, 1 tekstinäyte 1300-luvun lopulta)

Vanhempi muinaisruotsi 1225-1375:   2 harjoitusta

                                                                     (1 tekstinäyte 1300-luvulta, 1 tekstinäyte 1200-luvulta)

Riimuruotsi 800-1225:                            1 harjoitus

 

Tentti on tarkoitus järjestää viikolla 22 (ks. myös sivu http://www.cc.jyu.fi/mirator/keskiaika0607.htm).

 

 

 

Harjoitukset

 

Harjoitus 1    Vastaukset: word    pdf

 

Harjoitus 2    Vastaukset: word    pdf

 

Harjoitus 3    Vastaukset: word    pdf

 

Harjoitus 4    Vastaukset: word    pdf

 

Harjoitus 5    Vastaukset: word    pdf

 

Harjoitus 6    Vastaukset: word    pdf

 

Harjoitus 7    Vastaukset: word    pdf

 

Harjoitus 8    Vastaukset: word    pdf

 

Harjoitus 9    Vastaukset: word    pdf

 

Harjoitus 10    Vastaukset: word    pdf

 

Tentti: word pdf  Vastaukset: word pdf

 

Verkkoresurssiin

 

Ylös