Runebergistä riimuihin -verkkokurssin tekstinymmärrysharjoitukset

 

Tekstinymmärrysharjoitusten alkusivulle

 

Verkkoresurssiin

 

Harjoitus 4.

 

Vastaukset on palautettava opettajalle viimeistään tiistaina 20. maaliskuuta klo 16.00.

 

Tehtävä käydään yhdessä lävitse torstaina 22. maaliskuuta klo 16.30 alkaen.

 

Tekstinäyte edustaa vanhempaa uusruotsia kuten edellinenkin näyte. Samalla sen avulla perehdytään tuomiokirjojen muotoon ja sisältöön. Tuomiokirjoilla on suuri merkitys tutkittaessa varhaismodernin ajan ja myöhäiskeskiajan pohjoismaisen yhteiskunnan rakenteita, mentaliteetteja ja arjen historiaa sen kaikessa kirjavuudessaan. Vaikka niitä kirjoittivat oikeuslaitoksen palveluksessa olevat kirjurit, niiden kieli on lähellä aikalaisyleiskieltä ja toisinaan niihin on ikuistettu aikalaisten lausumia - tai heidän lausumikseen väitettyjä - repliikkejä, siis puhekieltäkin. Maaseudun käräjillä muistiinpanot teki tavallisesti kruunun virkamies, kaupungeissa taas tavallisesti kaupunginraadin palveluksessa ollut kaupunginkirjuri. Tuomiokirja- eli dombok-nimitystä käytettiin Ruotsin valtakunnassa aluksi vain maaseudun käräjien pöytäkirjoista, kun taas kaupunkien vastaavista aineistoista puhuttiin 1600-luvulle saakka tavallisesti tänkeböckereinä, jotka voidaan suomentaa esimerkiksi (kaupungin)raadin pöytäkirjoiksi. 1600-luvulta alkaen kaupunkienkin oikeuslaitoksen pöytäkirjoista voitiin puhua tuomiokirjoina (domböcker). Usein kaupunkien - ainakin suurempien kaupunkien - pöytäkirjat ovat maaseudun pöytäkirjoja monipuolisempia ja pikkutarkempia. Tuomiokapitulien pöytäkirjat voidaan sisällöllisesti rinnastaa tuomiokirjoihin ja raatien pöytäkirjoihin, vaikka ne eroavat niistä kielellisesti latinankielisten lainasanojen ja fraasien runsauden vuoksi. Lisätietoa tuomiokirjoista ja raatien pöytäkirjoista saa esimerkiksi verkkoresurssin  erästä tuomiokirjatekstiä koskevan tekstinymmärrysharjoituksen kommenteista  tai käsialaharjoitusten 3. harjoituksen esittelystä. Nykyisin innokkaat harrastajat ovat digitoineet tuomiokirjoja verkkoon, osa vain nykykielellä referoiden, osa mahdollisimman tarkasti litteroiden niin kuin tämän tekstinäytteen kohdalla.

 

Tehtävä: Lue Hammerdalin käräjäkunnan digitoitu tuomiokirja syyskäräjiltä 1652 osoitteessa http://web.comhem.se/~u63806870/hammerdal/1652ht.html. (Huom. Jos haluat tulostaa tekstin, valitse sinisellä pohjalla oleva teksti "maalaamalla" se kursorilla ja valitse sitten Tulosta valinta -toiminto; muutoin tulosteesta puuttuu kirjaimia ja sanoja oikeasta reunasta - ellet sitten muuta sivuasettelua vaakasuoraksi).

 

Vastaa sitten seuraaviin kysymyksiin:

 

1. Mitä virkaa tuomioistuinta johtava mies piti hallussaan? Mikä oli häntä avustavien miesten titteli?

 

2. Mitä Olof Olofsson oli tehnyt? Mikä tuomio hänelle oli langetettu?

 

3. Mikä Agnes Olofsdotter teki? Mikä oli hänen tittelinsä?

 

4. Oliko Elisabet Persdotter henkilökohtaisesti paikalla oikeudenistunnossa? Mitä hänen asiansa koski? Mikä oli hänen todisteensa? Kuka sen esitti?

 

5. Mitä Olof Larsson kävi tekemässä oikeudenistunnossa?

 

6. Mitä Anders Matsson ja Nils Olofsson tekivät oikeuden edessä?

 

7. Miksi Per Jonsson sai 12 riikintaalaria?

 

8. Mitä Erik Stensson oli tehnyt? Mitä hän joutui sen vuoksi tekemään?

 

9. Mitä Måns Eriksson oli tehnyt?

 

10. Kuinka monta riikintaalaria Olof Eriksson joutui pulittamaan muille perillisille lunastaessaan Norregårdenin tilan itselleen?

 

11. Mitä Mpns Hemmingsson tarjosi myytäväksi?

 

 

Tehtävää tukevat varsinkin seuraavat verkkoresurssin tekstinymmärrysharjoitukset:

 

   

   Turun akatemian konsistorin pöytäkirja maaliskuussa 1688 (kommentit käytettävissä)

 

   Tammisaaren tuomiokirja 23.8.1673

 

   Turun akatemian konsistorin pöytäkirja 26.2.1645

 

    Boëtius Mureniuksen rovastintarkastuspöytäkirja 1643 (ote)

 

   Tukholman kaupunginraadin pöytäkirja 30.4.1599 (ote)

 

   Vadstenan kaupunginraadin pöytäkirja 23.11.1577 (ote)

 

   Huittisten käräjäpöytäkirja 17.2.1551

 

   Tukholman kaupunginraadin pöytäkirja vuodelta 1550 (ote)

 

    Loimaan käräjäpöytäkirja 9.11.1506

 

    Tukholman kaupunginraadin pöytäkirja marraskuussa 1480

   

    Tukholman kaupunginraadin pöytäkirja toukokuussa 1479

 

    Arbogan kaupunginraadin pöytäkirja 1.12.1478

 

 

 

Ylös