Tillbaka till framsidan

Hjälpmedel: länkar och bibliografi     

 

 

   Språkhistoria    Ordböcker    Språkprov    Handstilar (paleografi)   

 

    Annat nyttigt   Tillbaka till framsidan

 

* * *

  

SPRÅKHISTORIA   

 

Bergman, Gösta, Kortfattad svensk språkhistoria (1:a uppl. 1968).

 

Pettersson, Gertrud, Svenska språket under sjuhundra år. En historia om svenskan och dess utforskande (1:a uppl. 1996).

 

Wessén, Elias, Svensk språkhistoria 1-3 (1:a uppl. 1941-1955).

 

Moberg, Lena & Westman, Margareta (red.), Svenskan i tusen år - glimtar ur svenska språkets utveckling (1:a uppl. 1998).

 

 * * *

 

ORDBÖCKER         Till sidans topp   

 

Fornsvensk lexikalisk databas: http://spraakbanken.gu.se/fsvldb/ (består av dessa uppslagsverk: K. F. Söderwall, Ordbok Öfwer svenska medeltids-språket (inkl. supplement) (1884-1973) och C. J. Schlyter, Ordbok till Samlingen af Sweriges Gamla Lagar (1877).

Svenska Akademiens Ordbok (SAOB): http://g3.spraakdata.gu.se/saob/.

Dahlgren, Fredrik August, Glossarium över föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska språket (1914-1916).

 

Dalin, A. F., Ordbok öfver svenska språket (1850-1855).

Otto Kalkars Ordbog til det ældre danske sprog: http://www.hist.uib.no/kalkar.

J Fritzners ordbok (fornnorska):  http://www.dok.hf.uio.no/perl/search/search.cgi.

Forngutnisk ordlista: http://nenna.bebto.com/indexs.htm.

 

Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid 1-22 (1956-1978).

 

Sveriges medeltida personnamn: http://www.sofi.se/servlet/GetDoc?meta_id=1801.

 

Schlyter, C. J., Samlingen af Sweriges Gamla Lagar, band 13 (1877).

 

Liten Historisk-Geografisk Ordlista: http://people.su.se/~ulfjan/LHGO.htm.

 

Svensk Lokalhistorisk Databas: http://www.lokalhistoria.nu/.

 

Jännes, Arvi, Svensk-finsk ordbok (1887).

 

Cannelin, Knut, Ruotsalais-suomalainen sanakirja (3:e uppl. 1921).

 

LEXIN: http://www-lexikon.nada.kth.se/skolverket/sve-fin.shtml.

 

Dalman, Johan F., Utkast Til et Sjö-Lexicon. Hwarutinnan de Ord som egentligen brukas wid Ammiralitetet och til Sjöss korteligen blifwa förklarade (1765):  http://www.bruzelius.info/Nautica/Etymology/Swedish/Dalman(1765).html.

 

Ordlista med ca 23 000 främmande ord i svenskan: http://www.finnake.se/ord/ord.html.

 

* * *

 

SPRÅKPROV      Till sidans topp   

 

Sveriges litteratur I-VII, utg. Carl Ivar Ståhle & E. N. Tigerstedt (1962-1968).

 

Om runor se t.ex. http://www.raa.se/cms/extern/kulturarv/arkeologi_och_fornlamningar/runstenar.html, http://www.arild-hauge.com, http://www.sofi.se/SOFIU/runlex/ och http://www.ukm.uio.no/runenews/runefind.htm.

 

Diplomatarium Fennicum dvs. Finlands Medeltidsurkunder I-VIII (1910-1935) och Registrum Ecclesiae Aboensis (1890, 1966): http://193.184.161.234/DF/index.htm.

 

Diplomatarium Suecanum och Svenskt diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven: http://62.20.57.210/RA/diplomat.html eller http://www.statensarkiv.se/default.aspx?id=8004&refid=8005.  Se även sidan http://fmpro.ra.se/ra/medeltid0/info.html.

 

Diplomatarium Norvegicum: http://www.dokpro.uio.no/dipl_norv/diplom_felt.html.

 

Diplomatarium Danicum: http://www.diplomatarium.dk/.

 

Københavns Diplomatarium: http://www.eremit.dk/ebog/kd/index.html.

 

Diplomatarium Islandicum – Íslenzkt fornbréfasafn (del 1-10): http://www.archive.org/.

 

Menota dvs. Medieval Nordic Text Archive http://gandalf.aksis.uib.no/menota/  (Tekstresursser).

 

Noreen, Erik, Fornsvensk läsebok (1:a uppl. 1932).

Projektet Källtext: http://spraakdata.gu.se/ktext.

 

Fornsvenska textbanken: http://www.nordlund.lu.se/Fornsvenska/Fsv%20Folder/index.html.

 

Samlingar utgifna af Svenska Fornskrift-sällskapet/Samlingar utgivna av Svenska Forskriftsällskapet (SFSS).

 

Schlyter, C. J., Samlingen af Sweriges Gamla Lagar, band 1-13 (1823-1877).

 

Wiktorsson, Per-Axel: Språket i landskapslagarna - Sveriges äldsta litteratur: http://art-bin.com/art/awiktor.html.

 

Domböcker och tänkeböcker:

*Alingsås: http://hemsidor.torget.se/users/a/andtor/dbstart.htm.

* Arboga tänkebok > SFSS 53:1-4

* Ekenäs: http://www.uwasa.fi/hut/svenska/nords/2002/lonnroth.php3 och  http://tampub.uta.fi/tup/951-44-6392-7.pdf.

* Grythytte: http://www.geocities.com/Athens/Troy/6160/ght.

* Hammerdal: http://home.swipnet.se/~w-33067/h-dal/index.html

* Järrestad: http://www.osterlen.com/slaktforskning/dombocker.htm

* Sköllersta http://web.telia.com/~u67801750/index.htm.

* Stockholms stads tänkeböcker 1474--: http://www.ssa.stockholm.se/sv/Bestall/Publikationer/Tryckta-publikationer/Stockholms-stads-tankebocker/.

* Dombokskorten över Kexholmslän: http://www.narc.fi/Arkistolaitos/tma/kaki/ (på finska).

* Tingboksprosjektet: http://www.hf.uio.no/hi/prosjekter/tingbok.

 

Anton Anders von Stierman, lSamling utaf kongl. bref, stadgar och förordningar &c. angående Sweriges rikes commerce, politie och oeconomie uti gemen ifrån åhr 1523 in til närwarande tid, band 1 (1747): https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/18879.

 

Svenskt offentligt tryck: http://www.kb.se/soka/bibliografier/offentligt-tryck/.

 

SVAR dvs. Svensk Arkivinformation: http://www.svar.ra.se/.

 

NAD dvs. Nationell ArkivDatabas: http://nad.ra.se/

 

Manuductio Ad Poesin Svecanam: Thet är En kort Handledning til thet Swenske Poeterij/Verß- eller Rijm-Konsten (1651): http://www.svenskavitterhetssamfundet.se/PDF/SVS_blue/arvidi_manuductio.pdf.

 

Svenskt tryck före 1700: http://www.kb.se/F1700/Start.htm.

 

Riksdagsprotokoll:  http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____6012.aspx.

 

Finsk historisk Tidningsbibliotek 1771-1860 (tusentals sidor också på svenska): http://digi.lib.helsinki.fi.

 

Project Runeberg: http://www.lysator.liu.se/runeberg.

 

Uttalsprov: http://swedia.ling.gu.se/ och http://www2.rz.hu-berlin.de/bragi/b0/b0_malfraedi.htm.

 

* * *

 

HANDSTILAR (PALEOGRAFI)         Till sidans topp

 

Swedlund, R. & Svenonius, O, Svenska skriftprov 1464-1828. Texter och tolkningar. (Andra upplagan 1948).

 

Karonen, Petri, Nygård, Toivo, Rantatupa, Heikki & Vilkuna, Kustaa H. J., Vanhojen käsialojen lukukirja (2:a uppl. 1998).

 

Mäkelä-Alitalo, Anneli, Käsialakirja. Arkistojen aarteiden tulkintaa 1500-luvulta 1700-luvulle (2000).

 

Bokstäver i texter från 1500-1800-talen: http://www.genealogia.fi/faq/faq031e.htm.

 

Tyska handstilar: http://www.suetterlinschrift.de/Lese/Kanzlei1.htm och http://www.suetterlinschrift.de/Lese/Kanzlei2.htm och http://www.mun.ca/rels/morav/script.html.

 

Tysk fraktura: http://www.suetterlinschrift.de/Lese/Schriftgeschichte/Fraktur1.htm.

 

Gotisk skrift: http://www.familysearch.org/Eng/Search/rg/guide/German_Gothic99-36316.ASP.

 

A. Cappelli, Dizionario di Abbreviature Latine ed Italiani (flera upplagor; 1912 års upplaga är också tillgänglig på nätet: http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/Cappelli/).

 

Palaeography Training - Medieval Manuscripts:  http://palaeography_training.bangor.ac.uk/paleo.php?menu=6&catid=1529&subid=0.

 

Medieval Writing: http://medievalwriting.50megs.com/writing.htm.

 

Catalogue of Digitized Medieval Manuscripts: http://manuscripts.cmrs.ucla.edu/.

 

Online kurs i gotisk handskrift (på norska): http://www.hist.uib.no/gotisk.

  

SVAR: http://www.svar.ra.se/ ("Snabblänkar skannat material").

 

 

* * *

 

ANNAT NYTTIGT         Till sidans topp  

 

Forskningscentralen för de inhemska språken: http://www.kotus.fi/?l=sv&s=1.

 

Språkvetenskap på internet: http://spraakbanken.gu.se/.

 

Virtuaalinen vanha kirjasuomi: http://www.vvks.info/.

 

Minnet - Digitalisering och nätverksdistribution av nationellt text-, bild- och arkivmaterial: http://www.lib.helsinki.fi/memory/etusivur.html.

 

Förkortningslista (Genealogiska Samfundet i Finland): http://www.genealogia.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=180&lang=sv.

 

Äldre myntenheter: Lagerqvist & Nathorst-Böös, Vad kostade det? (flera upplagor)

 

Historisk monetär statistik: http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=26803.

 

 

 

 Till sidans topp  

 

Tillbaka till framsidan

 

                     (21.2.2009)