Muihin harjoituksiin

Arbogan kaupunginraadin pöytäkirja 1.12.1478

Neste tizdagen æpthir andree

paffwil

ingemundh smidh

magnus beltare

per beltare

birgir i staff

andirs skinnare

iøns verkmestir

iøns vrwædir

erik tomisson

enewal

laris stenakare

ion gislason
tesse varo til nempde at væria ellir fella staffan knwth gulzsmidz tiænare om han var i radh ellir dadh medh pedhir att sla pedhir brand i hell ellir tez viliande medh hanom om slagith / tha komo in før the xij clemith byswen oc karl som iøns iappsone tiænte och giorde vithirlikit at the vakade i tornit tha mannen vart slagen oc vitnade swa ther om at the same knwt gulsmidz tiænare pedhir oc staffan komo gangande fram vppa torgit medh niels gulsmidh oc skulle følgia hanom hem som theris husbonde them bidith hade / tha the komo fram til andirs nielsons bodh tha stodh ther margith finsko piltir tha sagde pedhir til hanom helsæl ion finska tha swarade pilten kyss ion finsko baak /ekke vil iak kyssa tik i afftan sagde pedir en i morgon hwar iak møtir tik tha vil iak kyssa tik swa at thu skal vitath tha swarade pedir brandh oc han stodh vidh magnus beltare bodh i mørkene slar tw hanom i afftan ellir i morgon tw skal fa eth fallandøffwil tha swarade inte knwt[s] pilta hanom vtan gengo sina ferdh medh nielse och foldo hanom før sin port oc pedhir brandh gek swa æpthir thøm oc staddis vidh midhakirs lassa bodh och gik strax atir til baka oc in til iapp karlsons bodh och tha piltane gengo hem i gen oc the komo i kors gatone vidh eskils gardh tha sagde staffan viliom wi ekke ga thetta nidhir hem aath som wi gengom bort / ney sagde pedhir iak swa ath pedhir brandh gek æpthir oss oc wi vitha ey om han star hær føre oss oc vil gøra oss nokot omak wi viliom ga borth om lauris rumbo gardh oc swa hem til var och tha the komo nidir pa torgit til helganshusit ther i hørnit tha stodh pedhir brandh ther føre them vidh iapp karlsons bodh tha helsade pedir knwtz tiænare hanom oc sagde hell dande man / hwat seghir tw sagde pedhir brandh ær thet ekke sudith thet vardir snarth sudith sagde pedhir knwtz tiænare och kastadhe strax en sten ath hanom oc togh i hoffwudit oc bleff strax dødh oc sagde the twe godhe men ath staffan hade inte i hændrene vtan stodh vidh muren oc talade inte ath hanom oc før ty at the vitnen sagde at staffan inte talade ath hanom oc inte hade han i hændrene tha varde the xij hanom at han ey var tez vallande ellir viliande at han slagen vart

 

 

Lähde: Arboga stads tänkebok, band II, utg. Erik Noreen & Torsten Wennström. Samlingar utgivna av Svenska Fornskrift-sällskapet 53:II. Uppsala 1953, s. 121–122. Alkuperäistä asiakirjaa säilytetään Uppsalan maakunta-arkistossa.

 

 

Kommentit tekstiin

Muihin harjoituksiin

Sanastoon

Etusivulle