Muihin harjoituksiin

Loimaan käräjäpöytäkirja 9.11.1506

 

Anno dni m d sexto monedagen nest för sti mortens dag [9 november 1506] tha var höst tingh med almwghen j loymo soken j oysby

                                  nämpnden

bertil jerffuenpä     

oleff persson acwolda 

tord hemingh[son] huctis

lauri leykinen

olef niclissom bertula

thomas powalsson hirsiierffui

lauri laurisson heuonemj 

anders härkä

henric karlson kusto   

niclis mognus[son]  

lauri niclisson oyis

eric biörnson viliussela

Dömdes lauri kandaia mwstiala sak til iij mark for j blonad som han slog elin i kavkoyla epter xiia ranzacan

Dömdes elin i kawkola sak til iij mark for j blonad som hon slog lauri kandaia och sak til iij mark for treske hon wilde icke wtgiffue konungx skat epter xiia ranzacan

Dömdes lauri kandaia swa mykit legge aff elin kaukoyla han haffde hänne loffuadh epter xiia ranzacan

Dömdes eric powalson luntila sak til xij mark for iiij blonad som han slog sigfrid lindickala epter xiia ranzacan

for vitne

Dömdes valter person viliussela sak til vj mark för i köthsare som han slog Thomas ibidem epter xiia ranzacan

Dömdes erich clemettisson kuhala sak til xx mark för i fulsåre som han slog per laurisson kaukaierffui epter xiia ranzacan

Dömdes michel karlson kaukaierffui sak til iij mark for i blonad som han slog gregers persson ibidem epter xiia ranzacan

Dömdes thomas lutw leffue sak til iij mark for rånet som han röffuade powal mannis fää drengx hath epter xiia ranzacan

                             for vitne

clemet leffue  

powal mannis

Dömdes thomas lutw sak til xx mark for j fulsåre som han slogh powal mannis fää Drengx näse ginom epter xiia ranzacan

Dömdes niclis mognusson iurwala sak til vj mark for lag­mans dom och framdelis dömdes vj men millan niclis mongoy sillanpä och niclis mognus[son] iuruala at jänkä och skiffte det them millan som oskifft är epter theris andel och xiia ranzacan

 

                                       Syne men

per menala  

henric karisieffui

anders härkäs

lauris martila

symon keltis

niclis möngoy sillanpä

sigwrd jackula

erich biörnsson viliussela

per ibidem  

per kursu i lactis 

lauris leykinen 

anders kennj sillanpä

Dömdes hirsiierfuibo theris ängewr och wtmarker ffri med arswexten aff palikaby liggendis innan för tesse epterne raar som är först kaydanonsj och tedan til ratasonsarj och swa raa reth til arbasonläcthz som tesse xij landz syne men föreginge och och [sic] the xii i nämpnde sotto them til stade och tesse epterne hwar tere sak til xl mark for wälde the haffde gaat wt­öffuer förde raar epter xxiiijan ranzacan 

                         bent palikas

                         erich ib[idem]

                         michel jonsson ib[idem]

                         lauri jonsson ib[idem]

Dömdes länzmannen sin dening igen aff per michelson kawkoyla for en fole som han skulde til slothz före och folen kom bort epter xiia ranzacan

Dömdes vj men millan mareta jatila och marcus persson ath skiffte och jäncke them millan bad fast och löst epter theris andel med sämmie och sworne ede innan iij wickur wid theris iij mark epter xiia ranzacan

 

Ote Etelä-Hämeen tuomiokirjasta vuodelta 1506; ortografia on lähdejulkaisun mukainen lukuun ottamatta pois jätettyjä kursivointeja ja rahayksiköiden lyhenteitä. Dombok för Sydvestra Tavastland 1506 - 1510. Lähdejulkaisussa Bidrag till Finlands historia, del I, utg. Reinhold Hausen Helsingfors 1881 - 1883, s. 134 - 136.

 

Kommentit tekstiin

Muihin harjoituksiin

Sanastoon

Etusivulle