Muihin harjoituksiin

Birgitan ilmestyksiä: otteita luostarisäännöstä

 

Aff blodh laate xlj Capitulum

The systra som tarffuas laata sik blodh til dirffuis ey thz gøra, wtan orloff, Oc thæn daghin æru the ey bwndna til koren, Æn wm nakor the som laaten ær, lidher wanmakt ællir at nakur wardher wanmaktogh, For stort ærffuode skuld somø hon haffwir, Tha maa abbatissan loffua them bryta fastona, Oc æta firmis maat ællir køt j siwko huseno, Alt thz sama skulu brødhrene halda


Naar the magho haffua batzstuffwa xlij Capitulum

Systra som siwka æru magho badha swa opta som them tarffuas, Æn the ther helbrygda æru, Magho badha eth sin j manadhenom ællir eth siin j fiortan daghom, wm swa ær nyttogt til helsonna

 

At wndirsam diwr ællir fughla skulu ekke wara j clostreno xliij capitulum

For thæn skuld, at wi haffuom os fore takit clostirliffnadh at gudhi thiæna, Oc idhna os j høffwidzske stadughet oc thoktelikom reglonna sidhom, Thy skulu hunda ælla køffwærne, ælla hjorta oc all siælsdyn oc wndirsam diwr oc fwghla alzstingx bortlængias aff clostirs inlykkio, Thy at the æru løslæta wpwækilse oc synda tilfælle oc wpfødha
 


Aff clostirsins bygning Oc kirkionna glasom xliiij capitulum

Uaktis at clostersins bygning ey byggis wtan aldra enfallelikast, Oc wtan allan klokskap oc fafængho J kirkionna windøghom skulu wara glaas Oc the skulu haffua qwæmmelika formaa j lænkdinne oc ekke wtan ena alin j breddinne mællan postanna, Oc the glasin skulu ekke wara mz bilætom, ælla andre malning maaladh, ællir færghat, wtan som the æru, hwit ællir gool


Aff systranna cellom xlv capitulum

Systrana for then skuld at the ey prædika, skulu the engom lundom haffua cella mz dwrom oc laasom j sino dormitorio, ælla annars stadz, Meeræn forthy at frestilsen æru mangh oc lønlik, Tha stædz them mz abbatissonna loffui, at haffua smaa skriin groff oc enfald mz laaso, Hwar the magho gøma wti sina naala oc hwiffua oc annat tholkit, Hwilkin skrin skal abbatissan idhkelika ranzsaka, at ther ey finnis nakot eghit ællir enkannelikt thing, Æn brødhrene skulu haffwa cella wtan laas, For studeran skuld oc bøkir oc frælselikare gudhelika thinga skodan, at the ey hindrins aff nakrom

 

Aff mæstir manna oc lækiara ingang j clostrit xlvi capitulum

Naar nakot ær byggiande j clostreno, ællir thz som nidherfallet ær torff bætras, ællir wm nakor syster skal taka lækedom, Tha skulu the mæstir mæn swa ingaa mz nakrom forstandande clostirsins thiænara, at systromen gøris ey omak, ællir wm thz kan wara, at the engom lundom synens, wndantaknom them, som skulu bewisa mæstir mannomen huat som gørande ællir byggiande ær, ællir the som skulu taka lækedomen Nw wm nakor syster swa krankdom haffwir at hon kan ey lækias wtan lækedom, tha skal hon bæras j thz husit, som ther til ær skipat Oc thaki ther læke dom j twækkia systra nærwaru, Oc lækiaren tali widh iærn windøghat, Oc ey ingange, wtan hans ingangher ær alzstingx widhertorfftogher

 

Aff thy at ey skulu enkannelikin hus bygghias j clostreno xlvii capitulum

Abbatissan see til, at ey byggins enkannelikin hus j clostreno, wtan wanlika the hus, som the
skulu wæffua, ællir sionga wti, Æn wm nakor syster finge langsamlika soot ællir wanlika wordhe spitælsk ællir witløs For tholkom maa hus byggias swa at the warin hart widh wmgangana oc thz almænnelika siwkahusit, at systrana maghin them hugna, oc wpwækkia til thz bætzsta

 

Lähde: Heliga Birgittas uppenbarelser. Efter Gamla Handskrifter utgifna av G. E. Klemming, Band 4. Samlingar utgivna av Svenska Fornskriftsällskapet 14:4. Stockholm 1862, s. 44 - 47. Koko teksti on luettavissa myös Internetistä osoitteesta http://spraakdata.gu.se/ktext/birg4.html.

Birgittalaisjärjestön perustaja Pyhä Birgitta (1303 - 1373) sai myös luostarihankettaan koskevat säännöt jumalallisena ilmoituksena. Hänen ilmestyksensä (ru uppenbarelser, lat revelaciones/revelationes) ovat olleet intensiivisen tutkimuksen kohteena; lukuisista birgittalaistutkijoista mainittakoon tässä yhteydessä vain Hans Cnattingius, Tore Nyberg, Birgit Klockars ja Ruth Rajamaa, joiden tutkimuksissa käsitellään Birgitan suunnitelmien käytännön toteutusta ja birgittalaisen luostariyhteisön rakennetta.

Internetin Birgitta-tietokannoista ks. http://www.ra.se/ra/diplomatariet/CRB/ ja http://www.umilta.net/birgitta.html.

 

Kommentteja

Muihin harjoituksiin

Sanastoon

Etusivulle