Muihin harjoituksiin

 

Husbyn riimukivi (U 74)

 

Klikkaa kiveä, jos haluat nähdä riimukiven tekstin isompana.

 

Riimukiven teksti kokonaisuudessaan:

Huomaa s-riimusta käytetyt muodot ja , joista viime mainittu esiintyy kivessä vain puolittain tuhoutuneena riimuna. T-riimusta on käytetty järjestelmällisesti muotoa .

 

 

Riimukiven teksti translitteroituna:

+ biorn + let + ra[i]sa + stein + þisa + if[ti]R + be...[= b[r]eÞr sinn?]

...[Hal/þur?]stein + koþ hialbi ' ant hani + auk + kos moþiR

uisti × risti

 

Riimukiven teksti riimuruotsiksi kirjoitettuna:

Biør[nn] let ræ[i]sa stæin[a] þe[s]sa æftiR...[=brøðr sinn Hal/þor-]

stæin. Guð hialpi and hans ok Guðs moðiR.

Viseti risti.

 

Muoto stæin[a] þe[s]sa on monikko ja viittaa siis tätä kiveä edelleen vastapäätä seisovaan kiveen, jossa ei kuitenkaan ole mitään kirjoitusta.

Verbimuoto hialpi (hjälpe) on konjunktiivi, joka vastaa niin suomen konditionaalia kuin imperatiivia kuten kielioppiosassa kerrotaan. Nykyruotsissa konjunktiivimuodot ovat harvinaisia.

 

Riimukiven teksti nykyruotsiksi kirjoitettuna:

Björn lät resa denna sten efter be... [=broder sin?]

...[Hal/Tors?]sten. Gud hjälpe hans själ och Guds moder.

Visäte ristade.

Riimukiven teksti suomeksi tulkittuna:

Jos suomennos perustetaan riimu- ja nykyruotsinkielisiin translitteraatioissa sulkeiden sisään merkittyihin tulkintaehdotuksiin, riimukiven teksti voitaisiin kääntää näin:

Björn antoi pystyttää tämän kiven veljensä Hal/Tor-

stenin muistoksi. Jumala auttakoon hänen sieluaan ja Jumalan äiti.

Visäte kaiversi.

Tieto kaivertajasta on merkitty käärmeen sijasta ristiin.

Sigtunan kaupunginpuisto riimukiven tavoin tämäkin riimuteksti on peräisin kristilliseltä ajalta: kiven kuvituksena on risti ja tekstissä pyydetään suojelusta Jumalalta ja Neitsyt Marialta.

 

 

Riimuavain

Tietoa riimuista

Muihin harjoituksiin

Sanastoon

Etusivulle