Hae opiskelemaan!

Liikuntalääketiede

Nimestään huolimatta Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitoksella opiskeltava liikuntalääketiede ei ole lääkärikoulutusta. Liikuntalääketieteessä opiskelijat perehtyvät liikunnan vaikutuksiin sairauksien ennaltaehkäisyssä. Lisäksi opiskelijat perehtyvät sekä liikunnan hyötyihin että riskeihin sairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa ja perehtyvät turvallisen ja tehokkaan liikunnan annosteluun ja ohjelmointiin eri tavalla sairaille ihmisille.

Opintojen keskeisenä osana on opiskella liikuntalääketieteellisen tiedon hankintaa, tiedon kriittistä arviointia sekä tutkimusmenetelmiä ja niiden soveltamista omassa opinnäytetyössä. Opinnäytetöiden yhteydessä opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua oppiaineen kansainvälisesti korkeatasoisiin tutkimusprojekteihin.

Kuka voi hakea?

Liikuntalääketiedettä voivat hakea opiskelemaan ylioppilastutkinnon suorittaneet. Terveydenhuoltoalan tai liikunnanohjaajan ammattikorkeakoulututkinnon tai siihen rinnastettavan opistoasteen tutkinnon suorittaneet henkilöt (fysioterapeutit, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja liikunnanohjaajat) voivat hakea suoraan lyhyempään maisterikoulutusohjelmaan. Opiskelupaikan saa 12 hakijaa (8 ammattitutkinnon ja 4 yo-tutkinnon suorittanutta).

Työllistyminen

Liikuntalääketieteen koulutus antaa opiskelijoille hyvät valmiudet työskennellä monenlaisissa alan tutkimustehtävissä. Lisäksi koulutus antaa valmiudet toimia terveyttä edistävän liikunnan asiantuntijoina mm. terveydenhuollon ja liikunta-alan eri tasoilla, erilaisissa järjestöissä sekä suunnittelu-, kehittämis- ja hallintotehtävissä.

Koska Suomi on edelläkävijämaita maailmassa liikunnan hyödyntämisessä sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa, on haastavia työtehtäviä tarjolla eri organisaatioissa.

Kenelle oppiaine sopii?

Oppiaine sopii opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita liikunnasta ja terveydestä ja ovat halukkaita tekemään uraauurtavaa korkeatasoista työtä liikunnan hyödyntämiseksi terveyden ylläpidossa.

Miksi valitsisin liikuntalääketieteen?

Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta tarjoaa Suomessa täysin ainutlaatuisen ja kansainvälisesti arvostetun ympäristön liikuntaan ja terveyteen liittyville opinnoille.

Opintosisällöt ja suuntautumisvaihtoehdot

Ylioppilaspohjaisilla opiskelijoilla opintoihin sisältyy terveystieteiden perus- ja aineopinnot, joiden jälkeen opiskelija suuntautuu liikuntalääketieteeseen. Opintoihin sisältyy lyhyt työharjoittelu.

Profiili Jyväskylän yliopistossa

Liikunta ja hyvinvointi on Jyväskylän yliopiston painopistealue. Vastaavaa liikuntaan ja terveystieteisiin keskittyvää tiedekuntaa ei ole muissa yliopistoissa Suomessa.

Vaihto-opiskelu ja kansainvälisyys

Liikuntalääketieteen opiskelijat voivat hyödyntää terveystieteiden laitoksen kansainvälisten yhteistyöyliopistojen tarjontaa suorittamalla opiskelijavaihtojakson esimerkiksi jossain eurooppalaisessa yliopistossa. Myös harjoittelujakso ulkomailla on mahdollista sisällyttää osaksi opintoja.

Yhteystiedot

Postiosoite:
Hakija- ja opiskelijapalvelut (Agora)
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Käyntiosoite:
Mattilanniemi 2,
Agora, 3. kerros
40100 Jyväskylä

Puhelin:
040 805 4132

Sähköpostiosoite:
hakijapalvelut@jyu.fi

Asiointipalvelu avoinna:
ma-pe 9.00 - 15.00