Hae opiskelemaan!

Yhteishaun hakukohteet 2016

Kevään 2016 yhteishaun hakukohteet Opintopolussa (hakuaika 16.3.– 6.4.2016 klo 15.00 saakka)

Huom! Vain jo korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat halutessaan hakea suoraan maisteriopintoihin (2 v), jos he täyttävät hakukohteen hakukelpoisuusvaatimukset (ks.valintaperusteet). Muut (kuten ylioppilaat) hakevat kandidaatin ja maisterin koulutukseen (3 v + 2 v).

Humanistinen tiedekunta

Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (3 v + 2 v) 

Maisterin tutkinnot (2 v) 

Informaatioteknologian tiedekunta 

Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (3 v + 2 v)

Maisterin tutkinnot (2 v)

 

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu (JSBE)

Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (3 v + 2 v)

Maisterin tutkinnot (2 v)

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (3 v + 2 v)

 Maisteritutkinnot (2 v)

 

Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (3 v + 2 v)

 Maisterin tutkinnot (2 v)

 

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (3 v + 2 v)

Maisterin tutkinnot (2 v)


Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (3 v + 2 v/psykologia 3 v + 2,5 v)

Maisterin tutkinnot (2 v)

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (2 v)