Hae opiskelemaan!

Maisterikoulutukset

Voit hakea opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon suoraan maisterivaiheeseen, jos sinulla on kotimaassa tai ulkomailla suoritettu soveltuva alempi korkeakoulututkinto. Tarjolla on useita eri maisteriohjelmia ja -opintoja (ks. opintojen valintaperusteet).

  • Maisteriohjelmat ovat usein monitieteisiä eli perustuvat eri tieteenalojen yhteistyöhön yliopiston sisällä ja yliopistojen välillä. Kuhunkin maisteriohjelmaan on erillinen valinta.
  • Maisteriopinnot ovat jonkin tietyn pääaineen maisteriopintoja.
  • Maisterin tutkinto suoritetaan 2 - 2,5 vuodessa.

Hakeminen maisterikoulutukseen

Löydät hakuaikana maisterikoulutuksen valtakunnallisesta Opintopolku.fi -palvelusta.

MAISTERIKOULUTUKSET, JOIHIN JATKUVA HAKU

MAISTERIKOULUTUKSET, JOIHIN ON ERILLINEN HAKUAIKA (hakuajat vaihtelevat tiedekunnittain)

Humanistinen tiedekunta

Maisteriopinnot

    • Humanistisen tiedekunnan tarjoamat maisteriopinnot:
      suomen kieli ja kulttuuri, englannin kieli, etnologia, historia, hungarologia,  journalistiikka, kirjallisuus, latinan kieli, museologia,  musiikkikasvatus, musiikkitiede, puheviestintä, romaaninen filologia, ruotsin kieli,  saksan kieli ja kulttuuri, suomalainen viittomakieli, suomen kieli, taidehistoria, taidekasvatus,  venäjän kieli ja kulttuuri, yhteisöviestintä
    • Humanistisen tiedekunnan maisteriopintojen hakuaika päättyy 9.4.2015.

Erilliset maisteriohjelmat

Informaatioteknologian tiedekunta

Maisteriopinnot

Erilliset maisteriohjelmat

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kauppakorkeakoulun maisteriohjelmat CEM ja IBE  sekä muut maisteriopinnot

Kasvatustieteiden tiedekunta

Maisterikoulutukset

Maisteriohjelmat

Liikuntatieteellinen tiedekunta

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Maisteriopinnot

Erilliset maisteriohjelmat

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Maisteriopinnot

Erilliset maisteriohjelmat

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

(päivitetty 31.8.2015 hakijapalvelut)